killwinner 18ss基础时间机器雪花迷彩束脚裤

商品详情

——   购买须知   ——

1.该商品将在下单后1-3天左右发货,周末不发货向后顺延;

2.该商品每个帐号限购10件;


——   售后说明   ——

该商品支持国内各大论坛鉴定,如假白送;该商品非质量问题(溢胶、线头等属做工问题,不属于质量问题)不予退货处理;如遇质量问题,可点击左下方对话按钮联系get客服进行退货操作;收到物品的7天内,在不影响二次销售的前提下,且库存允许,可联系get客服进行换货处理,换货来回运费由买家承担。


——   客服说明   ——

客服上线时间:工作日9:30-18:30在线,同时回复的人数较多的时候不一定能及时回复还请耐心等待,感谢大家对Get的支持!  ——   商品详情   ——

买家 成交时间 尺码与颜色 数量
杨** 2020-10-03 23:23:38 尺码:L 颜色:黑色 x1
红** 2020-09-12 18:04:03 尺码:L 颜色:雪花迷彩 x1
权** 2020-02-03 09:54:42 尺码:M 颜色:黑色 x1
小** 2019-12-20 12:11:05 尺码:M 颜色:雪花迷彩 x1
亖** 2019-11-25 14:08:59 尺码:XL 颜色:黑色 x1
亖** 2019-10-06 20:52:00 尺码:XL 颜色:黑色 x1
g** 2019-10-06 16:57:11 尺码:XL 颜色:黑色 x1
m** 2019-09-11 10:37:18 尺码:XL 颜色:黑色 x1
g** 2019-08-24 10:33:19 尺码:XL 颜色: x1
z** 2019-08-18 17:49:14 尺码:XL 颜色: x1
龍** 2019-06-08 06:23:01 尺码:L 颜色: x1
A** 2019-05-24 12:48:50 尺码:XL 颜色: x1
A** 2019-05-24 12:42:53 尺码:XL 颜色: x1
l** 2019-05-22 16:56:43 尺码:M 颜色: x1
路** 2019-05-04 20:25:00 尺码:M 颜色: x1
李** 2019-04-24 08:32:19 尺码:L 颜色: x1
.** 2019-04-18 09:21:58 尺码:L 颜色: x1
释** 2019-04-14 13:52:06 尺码:L 颜色: x1
龍** 2019-04-07 09:40:19 尺码:M 颜色: x1
武** 2019-04-01 22:44:17 尺码:M 颜色: x1
車** 2019-03-26 11:27:10 尺码:M 颜色: x1
请** 2019-03-24 14:45:14 尺码:M 颜色: x1
T** 2019-03-23 09:22:18 尺码:L 颜色: x1
R** 2019-03-22 11:28:40 尺码:XL 颜色: x1
天** 2019-03-04 16:30:37 尺码:XL 颜色: x1
磕** 2019-03-03 13:58:55 尺码:L 颜色: x1
J** 2019-03-02 15:48:41 尺码:L 颜色: x1
轻** 2019-02-27 12:53:56 尺码:L 颜色: x1
冷** 2019-02-23 17:50:52 尺码:XL 颜色: x1
l** 2019-02-21 19:18:33 尺码:XL 颜色: x1
一** 2019-02-20 21:29:30 尺码:L 颜色: x1
首** 2019-02-20 12:05:55 尺码:M 颜色: x1
郭** 2019-02-19 08:57:49 尺码:L 颜色: x1
与** 2019-02-17 20:58:51 尺码:XL 颜色: x1
s** 2019-02-15 23:22:48 尺码:XL 颜色: x1
g** 2019-02-01 19:26:11 尺码:M 颜色: x1
s** 2019-01-28 21:31:35 尺码:M 颜色: x1
红** 2019-01-24 11:40:02 尺码:L 颜色: x1
S** 2019-01-20 01:54:55 尺码:L 颜色: x1
S** 2019-01-20 01:54:55 尺码:L 颜色: x1
b** 2019-01-15 21:49:38 尺码:L 颜色: x1
胭** 2019-01-04 22:15:56 尺码:M 颜色: x1
t** 2019-01-04 13:55:44 尺码:XL 颜色: x1
小** 2018-12-23 14:57:12 尺码:L 颜色: x1
放** 2018-12-22 18:15:29 尺码:L 颜色: x1
g** 2018-12-16 16:42:05 尺码:M 颜色: x1
p** 2018-12-13 00:15:08 尺码:XL 颜色: x1
C** 2018-12-12 00:03:31 尺码:L 颜色: x1
酒** 2018-12-10 13:50:25 尺码:L 颜色: x1
后** 2018-12-09 21:33:09 尺码:M 颜色: x1