SUPER速啪 透明球鞋鞋盒AJ收藏防潮展示盒抗菌防尘鞋架鞋柜收纳盒

商品详情

——   购买须知   ——

该商品非质量问题不接受退换,敬请谅解!


——   售后说明   ——

该商品支持国内各大论坛鉴定,如假白送;该商品非质量问题(溢胶、线头等属做工问题,不属于质量问题)不予退货处理;如遇质量问题,可点击左下方对话按钮联系get客服进行退货操作;收到物品的7天内,在不影响二次销售的前提下,且库存允许,可联系get客服进行换货处理,换货来回运费由买家承担。


——   客服说明   ——

客服上线时间:工作日9:30-18:30在线,同时回复的人数较多的时候不一定能及时回复还请耐心等待,感谢大家对Get的支持!  ——   商品详情   ——

买家 成交时间 尺码与颜色 数量
a** 2021-07-10 20:42:50 尺码:35.5x29x23cm 颜色:6枚装 x1
a** 2021-06-16 20:52:44 尺码:35.5x29x23cm 颜色:2枚装 x1
a** 2021-06-16 20:51:38 尺码:35.5x29x23cm 颜色:6枚装 x1
海** 2021-03-10 10:09:39 尺码:35.5x29x23cm 颜色:4枚装 x1
上** 2021-01-27 21:15:25 尺码:35.5x29x23cm 颜色:4枚装 x1
a** 2021-01-01 16:17:43 尺码:35.5x29x23cm 颜色:4枚装 x1
S** 2020-12-25 20:25:18 尺码:35.5x29x23cm 颜色:2枚装 x1
S** 2020-12-25 20:25:18 尺码:35.5x29x23cm 颜色:2枚装 x1
桃** 2020-11-17 10:40:45 尺码:35.5x29x23cm 颜色:2枚装 x1
么** 2020-11-11 19:09:30 尺码:35.5x29x23cm 颜色:2枚装 x1
夜** 2020-10-23 16:37:04 尺码:35.5x29x23cm 颜色:4枚装 x1
J** 2020-09-16 17:50:59 尺码:35.5x29x23cm 颜色:12枚装 x1
a** 2020-07-05 13:18:43 尺码:35.5x29x23cm 颜色:4枚装 x1
T** 2020-06-20 21:32:51 尺码:35.5x29x23cm 颜色:12枚装 x1
T** 2020-06-20 21:27:42 尺码:35.5x29x23cm 颜色:12枚装 x1
車** 2020-06-07 15:58:52 尺码:35.5x29x23cm 颜色:12枚装 x1
李** 2020-05-25 21:40:01 尺码:35.5x29x23cm 颜色:4枚装 x1
D** 2020-05-22 22:08:06 尺码:35.5x29x23cm 颜色:2枚装 x1
威** 2020-05-21 13:04:27 尺码:35.5x29x23cm 颜色:12枚装 x1
g** 2020-05-20 15:16:26 尺码:35.5x29x23cm 颜色:4枚装 x1
a** 2020-05-17 13:32:23 尺码:35.5x29x23cm 颜色:4枚装 x1
蘾** 2020-04-17 10:53:29 尺码:35.5x29x23cm 颜色:4枚装 x1
蘾** 2020-04-08 15:23:18 尺码:35.5x29x23cm 颜色:12枚装 x1
鸡** 2020-04-05 13:59:50 尺码:35.5x29x23cm 颜色:12枚装 x1
T** 2020-04-05 13:36:09 尺码:35.5x29x23cm 颜色:12枚装 x1
不** 2020-03-30 22:37:25 尺码:35.5x29x23cm 颜色:6枚装 x1
张** 2020-03-24 09:41:00 尺码:35.5x29x23cm 颜色:4枚装 x1
L** 2020-03-19 22:08:31 尺码:35.5x29x23cm 颜色:6枚装 x1
L** 2020-03-19 20:37:50 尺码:35.5x29x23cm 颜色:6枚装 x1
呜** 2020-03-17 12:56:50 尺码:35.5x29x23cm 颜色:6枚装 x1
何** 2020-03-14 16:37:19 尺码:35.5x29x23cm 颜色:2枚装 x1
s** 2020-03-07 16:28:52 尺码:35.5x29x23cm 颜色:12枚装 x1
仑** 2020-02-29 12:40:54 尺码:35.5x29x23cm 颜色:12枚装 x1
趷** 2020-02-28 19:09:16 尺码:35.5x29x23cm 颜色:4枚装 x1
陈** 2020-02-23 18:24:26 尺码:35.5x29x23cm 颜色:6枚装 x1
嗯** 2020-02-16 14:15:52 尺码:35.5x29x23cm 颜色:6枚装 x1
。** 2020-02-12 14:04:10 尺码:35.5x29x23cm 颜色:4枚装 x1
E** 2020-01-26 21:47:59 尺码:35.5x29x23cm 颜色:12枚装 x1
A** 2020-01-08 16:21:10 尺码:35.5x29x23cm 颜色:2枚装 x1
卡** 2020-01-08 10:32:19 尺码:35.5x29x23cm 颜色:2枚装 x1
(** 2019-12-26 16:02:20 尺码:35.5x29x23cm 颜色:4枚装 x1
彭** 2019-12-23 19:59:59 尺码:35.5x29x23cm 颜色:6枚装 x1
冷** 2019-12-21 14:53:44 尺码:35.5x29x23cm 颜色:4枚装 x1
.** 2019-12-17 11:09:51 尺码:35.5x29x23cm 颜色:6枚装 x1
丿** 2019-12-14 14:47:04 尺码:35.5x29x23cm 颜色:6枚装 x1
p** 2019-12-13 14:14:10 尺码:35.5x29x23cm 颜色:2枚装 x1
驻** 2019-12-11 11:51:38 尺码:35.5x29x23cm 颜色:2枚装 x1
K** 2019-12-10 11:28:13 尺码:35.5x29x23cm 颜色:6枚装 x1
.** 2019-12-09 19:52:15 尺码:35.5x29x23cm 颜色:6枚装 x1
W** 2019-12-09 11:20:17 尺码:35.5x29x23cm 颜色:2枚装 x1
¥119.00 ¥199.00
  • 3天内发货
  • 限购10件