DBRukia 2.0 长效型防水喷雾 DBRukia-WP-02

商品详情

——   购买须知   ——

1.该商品将在3个工作日内发货,周末不发货向后顺延,超时发货则赔偿20元无门槛优惠券给买家;

2.该商品每个帐号限购10件;如发现多个订单为相同地址相同IP,或者相同收件人均视为一个ID处理。我司将有权拒绝发货超额部分,敬请谅解!


——   售后说明   ——

该商品支持国内各大论坛鉴定,如假白送;该商品非质量问题(溢胶、线头等属做工问题,不属于质量问题)不予退货处理;如遇质量问题,可点击左下方对话按钮联系get客服进行退货操作


——   客服说明   ——

如您有任何疑问,请随时联系在线客服。客服上线时间:工作日9:00-18:00在线,同时回复的人数较多的时候不一定能及时回复还请耐心等待,感谢大家对get的支持!


  ——   商品详情   ——买家 成交时间 尺码与颜色 数量
麦** 2021-04-09 17:45:39 尺码:均码 颜色:图片色 x1
冠** 2020-03-04 21:05:30 尺码:均码 颜色:图片色 x1
嘉** 2020-01-18 21:51:37 尺码:均码 颜色:图片色 x1
G** 2020-01-03 23:57:31 尺码:均码 颜色:图片色 x1
幼** 2019-12-12 12:27:27 尺码:均码 颜色:图片色 x1
红** 2019-11-24 14:58:07 尺码:均码 颜色:图片色 x1
q** 2019-11-11 12:25:24 尺码:均码 颜色:图片色 x1
虎** 2019-11-10 11:24:27 尺码:均码 颜色:图片色 x1
勇** 2019-11-09 14:06:36 尺码:均码 颜色: x1
童** 2019-11-08 22:05:05 尺码:均码 颜色:图片色 x1
鸣** 2019-10-20 23:53:38 尺码:均码 颜色:图片色 x1
A** 2019-10-03 12:21:30 尺码:均码 颜色:图片色 x1
未** 2019-09-25 10:53:43 尺码:均码 颜色:图片色 x1
爱** 2019-09-19 16:35:51 尺码:均码 颜色:图片色 x1
t** 2019-09-01 14:52:34 尺码:均码 颜色: x1
t** 2019-08-28 08:04:28 尺码:均码 颜色: x1
t** 2019-08-26 16:35:20 尺码:均码 颜色: x1
风** 2019-08-21 09:45:14 尺码:均码 颜色: x1
C** 2019-08-12 22:29:51 尺码:均码 颜色: x1
S** 2019-07-16 12:43:48 尺码:均码 颜色: x1
L** 2019-07-07 16:23:45 尺码:均码 颜色: x1
高** 2019-06-28 11:20:09 尺码:均码 颜色: x1
** 2019-06-20 23:59:02 尺码:均码 颜色: x1
l** 2019-06-18 23:40:19 尺码:均码 颜色: x1
g** 2019-06-18 15:02:43 尺码:均码 颜色: x1
C** 2019-06-18 13:09:31 尺码:均码 颜色: x1
岩** 2019-06-18 06:10:37 尺码:均码 颜色: x1
_** 2019-06-18 01:19:55 尺码:均码 颜色: x1
A** 2019-06-16 13:27:41 尺码:均码 颜色: x1
玮** 2019-06-16 10:34:03 尺码:均码 颜色: x1
一** 2019-06-16 09:17:26 尺码:均码 颜色: x1
g** 2019-06-15 22:35:49 尺码:均码 颜色: x1
p** 2019-06-15 21:17:34 尺码:均码 颜色: x1
嗨** 2019-06-15 20:46:59 尺码:均码 颜色: x1
什** 2019-06-14 19:49:42 尺码:均码 颜色: x1
t** 2019-05-27 09:58:52 尺码:均码 颜色: x1
y** 2019-05-25 12:12:43 尺码:均码 颜色: x1
y** 2019-05-25 03:20:45 尺码:均码 颜色: x1
d** 2019-05-24 16:09:50 尺码:均码 颜色: x1
L** 2019-05-23 23:38:27 尺码:均码 颜色: x1
H** 2019-05-23 19:32:11 尺码:均码 颜色: x1
A** 2019-05-22 11:40:07 尺码:均码 颜色: x1
陶** 2019-05-22 08:39:45 尺码:均码 颜色: x1
大** 2019-05-21 19:21:03 尺码:均码 颜色: x1
d** 2019-05-21 18:41:36 尺码:均码 颜色: x1
p** 2019-05-21 18:31:32 尺码:均码 颜色: x1
朱** 2019-05-21 18:21:30 尺码:均码 颜色: x1
s** 2019-05-12 23:22:02 尺码:均码 颜色: x1
g** 2019-04-13 19:40:20 尺码:均码 颜色: x1
A** 2019-04-11 23:31:06 尺码:均码 颜色: x1
¥79.00 ¥149.00
  • 3天内发货
  • 限购10件