N2球鞋除臭胶囊干燥剂去异味除湿防潮清新AJ椰子鞋熏鞋柜活性炭包

商品详情

——   购买须知   ——

1.该商品将在3个工作日内发货,周末不发货向后顺延,超时发货则赔偿20元无门槛优惠券给买家;

2.该商品每个帐号限购10件;如发现多个订单为相同地址相同IP,或者相同收件人均视为一个ID处理。我司将有权拒绝发货超额部分,敬请谅解!


——   售后说明   ——

该商品支持国内各大论坛鉴定,如假白送;该商品非质量问题(溢胶、线头等属做工问题,不属于质量问题)不予退货处理;如遇质量问题,可点击左下方对话按钮联系get客服进行退货操作


——   客服说明   ——

如您有任何疑问,请随时联系在线客服。客服上线时间:工作日9:00-18:00在线,同时回复的人数较多的时候不一定能及时回复还请耐心等待,感谢大家对get的支持!

买家 成交时间 尺码与颜色 数量
C** 2021-08-03 11:18:02 尺码:均码 颜色:黑色 x2
用** 2021-08-01 13:11:00 尺码:均码 颜色:白色 x1
W** 2021-05-26 11:14:58 尺码:均码 颜色:黑色 x1
W** 2021-05-07 14:09:23 尺码:均码 颜色:白色 x1
Y** 2021-03-18 11:22:58 尺码:均码 颜色:黑色 x2
G** 2021-02-08 19:22:22 尺码:均码 颜色:黑色 x1
野** 2020-12-05 19:34:24 尺码:均码 颜色:黑色 x1
r** 2020-11-10 16:03:48 尺码:均码 颜色:黑色 x1
A** 2020-11-07 11:35:18 尺码:均码 颜色:黑色 x1
安** 2020-11-06 11:50:27 尺码:均码 颜色:黑色 x1
w** 2020-09-22 17:34:50 尺码:均码 颜色:黑色 x1
g** 2020-08-23 16:23:16 尺码:均码 颜色:黑色 x1
君** 2020-06-23 22:55:43 尺码:均码 颜色:黑色 x1
冰** 2020-06-18 22:38:51 尺码:均码 颜色:黑色 x1
冰** 2020-06-18 22:38:51 尺码:均码 颜色:黑色 x1
飞** 2020-05-22 16:16:17 尺码:均码 颜色:黑色 x1
,** 2020-05-09 10:08:18 尺码:均码 颜色:白色 x1
神** 2020-05-05 04:31:49 尺码:均码 颜色:黑色 x1
神** 2020-03-17 16:34:20 尺码:均码 颜色:黑色 x1
额** 2020-03-07 07:10:31 尺码:均码 颜色:白色 x1
昊** 2020-02-16 14:44:02 尺码:均码 颜色:黑色 x1
O** 2020-02-07 10:06:50 尺码:均码 颜色:白色 x1
Y** 2020-01-30 22:33:33 尺码:均码 颜色:黑色 x1
大** 2020-01-21 17:02:03 尺码:均码 颜色:黑色 x1
陈** 2020-01-16 22:56:57 尺码:均码 颜色:白色 x1
宇** 2020-01-15 15:22:48 尺码:均码 颜色:白色 x1
宇** 2020-01-15 15:22:25 尺码:均码 颜色:黑色 x1
。** 2020-01-12 14:05:14 尺码:均码 颜色:白色 x1
T** 2020-01-12 10:04:02 尺码:均码 颜色:黑色 x1
卡** 2020-01-08 10:31:09 尺码:均码 颜色:黑色 x1
渣** 2020-01-02 11:26:24 尺码:均码 颜色:黑色 x1
华** 2020-01-01 22:56:35 尺码:均码 颜色:黑色 x2
李** 2020-01-01 18:47:06 尺码:均码 颜色:黑色 x1
邱** 2019-12-16 18:21:39 尺码:均码 颜色:黑色 x1
E** 2019-12-13 19:08:03 尺码:均码 颜色:黑色 x1
寂** 2019-12-13 06:34:34 尺码:均码 颜色:白色 x1
寂** 2019-12-13 06:34:34 尺码:均码 颜色:白色 x1
周** 2019-12-12 11:52:50 尺码:均码 颜色:黑色 x1
寂** 2019-12-12 10:11:40 尺码:均码 颜色:黑色 x1
虎** 2019-12-11 13:34:10 尺码:均码 颜色:黑色 x1
M** 2019-12-11 12:22:01 尺码:均码 颜色:白色 x1
M** 2019-12-10 13:37:31 尺码:均码 颜色:黑色 x1
李** 2019-12-09 12:39:44 尺码:均码 颜色:白色 x1
南** 2019-12-03 09:44:31 尺码:均码 颜色:黑色 x1
S** 2019-12-01 23:52:05 尺码:均码 颜色:黑色 x1
马** 2019-11-18 14:26:12 尺码:均码 颜色:黑色 x1
赵** 2019-11-15 11:51:21 尺码:均码 颜色:黑色 x1
U** 2019-11-12 00:13:45 尺码:均码 颜色:黑色 x1
可** 2019-11-10 21:07:15 尺码:均码 颜色:黑色 x1
g** 2019-11-09 16:08:15 尺码:均码 颜色:黑色 x1
¥30.00 ¥59.00
  • 3天内发货
  • 限购3件