SUPER速啪™ 防水喷雾 洗鞋神器 快速滋养 8件套礼盒装

商品详情

——   购买须知   ——


该商品为包邮商品,如需退货需支付寄出邮费10元,敬请谅解;

1.该商品在1-3个工作日内发货,周末不发货向后顺延;


——   售后说明   ——

该商品支持国内各大论坛鉴定,如假白送;该商品非质量问题(溢胶、线头等属做工问题,不属于质量问题)不予退货处理;如遇质量问题,可点击左下方对话按钮联系get客服进行退货操作;收到物品的7天内,在不影响二次销售的前提下,且库存允许,可联系get客服进行换货处理,换货来回运费由买家承担。


——   客服说明   ——

客服上线时间:工作日9:30-18:30在线,同时回复的人数较多的时候不一定能及时回复还请耐心等待,感谢大家对Get的支持!


——   商品详情   ——

买家 成交时间 尺码与颜色 数量
坤** 2018-08-20 00:05:52 尺码:八件套 颜色:套装 x1
陈** 2018-08-19 21:06:00 尺码:八件套 颜色:套装 x1
小** 2018-08-19 10:09:01 尺码:八件套 颜色:套装 x1
三** 2018-08-19 08:56:20 尺码:八件套 颜色:套装 x1
冲** 2018-08-19 07:06:46 尺码:八件套 颜色:套装 x1
h** 2018-08-18 19:40:18 尺码:八件套 颜色:套装 x1
K** 2018-08-18 15:34:24 尺码:八件套 颜色:套装 x1
向** 2018-08-18 08:13:32 尺码:八件套 颜色:套装 x1
C** 2018-08-18 08:06:33 尺码:八件套 颜色:套装 x1
G** 2018-08-17 06:08:55 尺码:八件套 颜色:套装 x1
b** 2018-08-16 20:48:52 尺码:八件套 颜色:套装 x1
J** 2018-08-16 17:28:50 尺码:八件套 颜色:套装 x1
S** 2018-08-15 15:55:26 尺码:八件套 颜色:套装 x1
S** 2018-08-15 15:29:46 尺码:八件套 颜色:套装 x1
没** 2018-08-15 11:48:06 尺码:八件套 颜色:套装 x1
C** 2018-08-15 10:57:11 尺码:八件套 颜色:套装 x1
꧁** 2018-08-14 22:25:22 尺码:八件套 颜色:套装 x1
卑** 2018-08-14 19:04:16 尺码:八件套 颜色:套装 x1
K** 2018-08-14 14:18:33 尺码:八件套 颜色:套装 x1
g** 2018-08-14 02:27:06 尺码:八件套 颜色:套装 x1
平** 2018-08-13 21:10:18 尺码:八件套 颜色:套装 x1
g** 2018-08-13 16:07:53 尺码:八件套 颜色:套装 x1
M** 2018-08-13 14:18:18 尺码:八件套 颜色:套装 x1
-** 2018-08-13 12:29:05 尺码:八件套 颜色:套装 x1
H** 2018-08-13 01:40:56 尺码:八件套 颜色:套装 x1
S** 2018-08-12 11:45:17 尺码:八件套 颜色:套装 x1
長** 2018-08-12 10:10:48 尺码:八件套 颜色:套装 x1
圆** 2018-08-11 22:18:07 尺码:八件套 颜色:套装 x1
X** 2018-08-11 12:52:58 尺码:八件套 颜色:套装 x1
晓** 2018-08-11 01:00:19 尺码:八件套 颜色:套装 x1
D** 2018-08-10 13:03:26 尺码:八件套 颜色:套装 x1
老** 2018-08-10 11:10:41 尺码:八件套 颜色:套装 x1
德** 2018-08-10 08:34:21 尺码:八件套 颜色:套装 x1
飞** 2018-08-09 14:52:23 尺码:八件套 颜色:套装 x1
。** 2018-08-09 12:39:43 尺码:八件套 颜色:套装 x1
g** 2018-08-08 15:00:54 尺码:八件套 颜色:套装 x1
s** 2018-08-07 17:39:14 尺码:八件套 颜色:套装 x1
穿** 2018-08-06 18:07:13 尺码:八件套 颜色:套装 x1
猫** 2018-08-06 17:30:36 尺码:八件套 颜色:套装 x1
t** 2018-08-06 15:19:58 尺码:八件套 颜色:套装 x1
赵** 2018-08-06 07:17:49 尺码:八件套 颜色:套装 x1
杨** 2018-08-06 01:01:11 尺码:八件套 颜色:套装 x1
g** 2018-08-05 17:40:34 尺码:八件套 颜色:套装 x1
G** 2018-08-05 17:14:46 尺码:八件套 颜色:套装 x1
国** 2018-08-04 23:37:11 尺码:八件套 颜色:套装 x1
G** 2018-08-04 23:19:14 尺码:八件套 颜色:套装 x1
这** 2018-08-04 12:00:01 尺码:八件套 颜色:套装 x1
M** 2018-08-04 11:39:18 尺码:八件套 颜色:套装 x1
g** 2018-08-04 09:53:33 尺码:八件套 颜色:套装 x1
冷** 2018-08-04 08:28:40 尺码:八件套 颜色:套装 x1