killwinner 18ss时间机器袜子

商品详情

——   购买须知   ——

1.该商品将在下单后1-3天左右发货,周末不发货向后顺延;

2.该商品每个帐号限购10件;


——   售后说明   ——

该商品支持国内各大论坛鉴定,如假白送;该商品非质量问题(溢胶、线头等属做工问题,不属于质量问题)不予退货处理;如遇质量问题,可点击左下方对话按钮联系get客服进行退货操作;收到物品的7天内,在不影响二次销售的前提下,且库存允许,可联系get客服进行换货处理,换货来回运费由买家承担。


——   客服说明   ——

客服上线时间:工作日9:30-18:30在线,同时回复的人数较多的时候不一定能及时回复还请耐心等待,感谢大家对Get的支持!  ——   商品详情   ——

买家 成交时间 尺码与颜色 数量
一** 2021-03-07 16:37:39 尺码:均码 颜色:白黑红 x1
F** 2020-11-07 14:51:38 尺码:均码 颜色:白黑红 x1
故** 2020-03-16 09:54:54 尺码:均码 颜色:白黑红 x2
A** 2020-02-21 13:21:23 尺码:均码 颜色:白黑红 x1
A** 2020-01-10 14:16:51 尺码:均码 颜色:白黑红 x1
几** 2019-12-09 21:27:28 尺码:均码 颜色:白黑红 x1
放** 2019-12-05 15:39:53 尺码:均码 颜色:白黑红 x1
亦** 2019-12-05 14:06:12 尺码:均码 颜色:白黑红 x2
s** 2019-11-20 20:09:21 尺码:均码 颜色:白黑红 x1
W** 2019-10-13 21:03:33 尺码:均码 颜色:白黑红 x1
黄** 2019-10-10 13:01:23 尺码:均码 颜色:白黑红 x1
b** 2019-10-03 16:35:54 尺码:均码 颜色:白黑红 x1
决** 2019-09-25 22:51:27 尺码:均码 颜色:白黑红 x1
#** 2019-08-31 16:51:57 尺码:均码 颜色: x1
X** 2019-07-13 13:33:06 尺码:均码 颜色: x1
j** 2019-05-27 22:43:18 尺码:均码 颜色: x1
啥** 2019-04-01 12:53:55 尺码:均码 颜色: x2
N** 2019-03-31 02:00:25 尺码:均码 颜色: x1
稚** 2019-03-25 12:14:28 尺码:均码 颜色: x1
江** 2019-03-19 12:46:03 尺码:均码 颜色: x1
祸** 2019-03-10 10:54:55 尺码:均码 颜色: x1
行** 2019-02-17 13:50:40 尺码:均码 颜色: x1
猪** 2019-02-17 00:28:14 尺码:均码 颜色: x1
J** 2019-02-16 13:41:34 尺码:均码 颜色: x1
i** 2019-02-14 23:48:40 尺码:均码 颜色: x1
L** 2019-02-14 09:25:04 尺码:均码 颜色: x1
O** 2019-02-13 16:20:36 尺码:均码 颜色: x1
唐** 2019-02-12 10:55:23 尺码:均码 颜色: x1
★** 2019-02-10 22:33:47 尺码:均码 颜色: x1
水** 2019-02-09 21:35:43 尺码:均码 颜色: x1
S** 2019-02-08 01:31:57 尺码:均码 颜色: x1
与** 2019-01-21 10:33:41 尺码:均码 颜色: x1
期** 2019-01-13 09:48:45 尺码:均码 颜色: x1
别** 2019-01-11 01:37:19 尺码:均码 颜色: x1
宝** 2019-01-08 20:08:19 尺码:均码 颜色: x1
猪** 2019-01-04 15:34:28 尺码:均码 颜色: x1
m** 2019-01-03 10:54:56 尺码:均码 颜色: x1
只** 2019-01-01 11:13:01 尺码:均码 颜色: x1
邹** 2018-12-31 16:01:29 尺码:均码 颜色: x1
P** 2018-12-30 19:56:59 尺码:均码 颜色: x1
C** 2018-12-16 18:19:27 尺码:均码 颜色: x1
依** 2018-11-29 19:13:48 尺码:均码 颜色: x1
Y** 2018-11-18 22:53:13 尺码:均码 颜色: x1
Y** 2018-11-17 17:47:57 尺码:均码 颜色: x1
究** 2018-11-15 09:50:14 尺码:均码 颜色: x1
洪** 2018-11-13 16:18:44 尺码:均码 颜色: x1
_** 2018-11-13 14:04:08 尺码:均码 颜色: x1
ヤ** 2018-11-11 23:16:11 尺码:均码 颜色: x1
小** 2018-11-11 08:44:57 尺码:均码 颜色: x1
s** 2018-11-10 11:15:30 尺码:均码 颜色: x1
¥32.00 ¥99.00
  • 3天内发货
  • 限购3件