PRAGMATY 猫印花套头卫衣335105

商品详情

——   购买须知   ——

1.该商品将在下单后1-3天左右发货,周末不发货向后顺延;

2.该商品每个帐号限购10件;


——   售后说明   ——

该商品支持国内各大论坛鉴定,如假白送;该商品非质量问题(溢胶、线头等属做工问题,不属于质量问题)不予退货处理;如遇质量问题,可点击左下方对话按钮联系get客服进行退货操作;收到物品的7天内,在不影响二次销售的前提下,且库存允许,可联系get客服进行换货处理,换货来回运费由买家承担。


——   客服说明   ——

客服上线时间:工作日9:30-18:30在线,同时回复的人数较多的时候不一定能及时回复还请耐心等待,感谢大家对Get的支持!  ——   商品详情   ——


买家 成交时间 尺码与颜色 数量
C** 2019-03-22 21:43:43 尺码:XL 颜色: x1
世** 2019-01-24 14:37:53 尺码:M 颜色: x1
S** 2018-11-12 02:59:31 尺码:XS 颜色: x1
姑** 2018-11-02 09:23:50 尺码:S 颜色: x1
姑** 2018-11-01 23:57:52 尺码:M 颜色: x1
哦** 2018-10-15 13:08:43 尺码:L 颜色: x1
H** 2018-10-10 11:27:26 尺码:S 颜色: x1
_** 2018-10-02 11:53:04 尺码:L 颜色: x1
我** 2018-09-28 18:52:05 尺码:M 颜色: x1
金** 2018-09-25 14:05:27 尺码:XL 颜色: x1
T** 2018-09-14 17:42:58 尺码:XL 颜色: x1
高** 2018-09-11 20:27:54 尺码:M 颜色: x1
h** 2018-09-06 21:27:44 尺码:L 颜色: x1
T** 2018-07-06 16:48:01 尺码:L 颜色: x1
s** 2018-04-25 23:41:37 尺码:L 颜色: x1
可** 2018-04-14 08:15:09 尺码:M 颜色: x1
配** 2018-04-03 00:06:15 尺码:XL 颜色: x1
S** 2018-03-23 18:38:57 尺码:M 颜色: x1
C** 2018-03-19 08:02:22 尺码:XS 颜色: x1
A** 2018-03-16 22:53:30 尺码:L 颜色: x1
T** 2018-03-12 13:30:12 尺码:L 颜色: x1
L** 2018-03-11 01:22:58 尺码:XL 颜色: x1
进** 2018-03-10 14:07:30 尺码:L 颜色: x1
进** 2018-03-10 14:05:18 尺码:M 颜色: x1
i** 2018-03-03 23:03:08 尺码:L 颜色: x1
K** 2018-02-28 17:04:46 尺码:XL 颜色: x1
赤** 2018-02-28 12:32:22 尺码:XL 颜色: x1
分** 2018-02-19 12:11:08 尺码:L 颜色: x1
S** 2018-02-11 03:11:37 尺码:L 颜色: x1
占** 2018-02-06 21:14:32 尺码:L 颜色: x1
A** 2018-02-06 01:57:54 尺码:S 颜色: x1
羊** 2018-02-04 16:42:36 尺码:L 颜色: x1
磊** 2018-02-03 23:09:50 尺码:XL 颜色: x1
枳** 2018-01-31 22:31:10 尺码:XL 颜色: x1
1** 2018-01-29 10:55:03 尺码:L 颜色: x1
¥299.00 ¥299.00
  • 3天内发货
  • 限购3件