GZKHCOM黑白格子裤男女情侣欧美潮流宽松休闲复古直筒男国潮长裤

商品详情

——   购买须知   ——

1.该商品将在下单后1-3天左右发货,周末不发货向后顺延;

2.该商品每个帐号限购10件;


——   售后说明   ——

该商品支持国内各大论坛鉴定,如假白送;该商品非质量问题(溢胶、线头等属做工问题,不属于质量问题)不予退货处理;如遇质量问题,可点击左下方对话按钮联系get客服进行退货操作;收到物品的7天内,在不影响二次销售的前提下,且库存允许,可联系get客服进行换货处理,换货来回运费由买家承担。


——   客服说明   ——

客服上线时间:工作日9:30-18:30在线,同时回复的人数较多的时候不一定能及时回复还请耐心等待,感谢大家对Get的支持!  ——   商品详情   ——

买家 成交时间 尺码与颜色 数量
張** 2020-09-22 07:47:02 尺码:S 颜色:黑白 x1
孙** 2020-09-16 06:53:59 尺码:2XL 颜色:黑白 x1
柳** 2020-05-05 18:18:56 尺码:L 颜色:黑白 x1
大** 2020-03-22 19:34:18 尺码:L 颜色:黑白 x1
王** 2020-02-11 15:38:45 尺码:2XL 颜色:黑白 x1
:** 2019-12-17 22:20:33 尺码:L 颜色:黑白 x1
y** 2019-12-07 03:43:55 尺码:S 颜色:黑白 x1
啄** 2019-10-17 11:51:45 尺码:S 颜色:黑白 x1
超** 2019-10-07 19:38:51 尺码:M 颜色:黑白 x1
P** 2019-09-26 20:17:16 尺码:2XL 颜色:黑白 x1
伦** 2019-09-24 13:13:34 尺码:L 颜色:黑白 x1
X** 2019-09-20 09:24:29 尺码:L 颜色:黑白 x1
打** 2019-09-20 00:28:47 尺码:M 颜色:黑白 x1
金** 2019-09-05 21:51:13 尺码:L 颜色:黑白 x1
-** 2019-08-14 22:29:49 尺码:2XL 颜色: x1
g** 2019-08-08 15:16:35 尺码:M 颜色: x1
最** 2019-07-13 20:46:39 尺码:M 颜色: x1
T** 2019-07-08 22:29:45 尺码:L 颜色: x1
健** 2019-07-08 17:35:16 尺码:L 颜色: x1
D** 2019-06-27 17:33:14 尺码:L 颜色: x1
s** 2019-06-16 13:10:05 尺码:L 颜色: x1
李** 2019-06-14 16:41:16 尺码:L 颜色: x1
严** 2019-06-06 08:43:28 尺码:M 颜色: x1
歌** 2019-05-28 12:41:13 尺码:M 颜色: x1
A** 2019-05-20 09:27:41 尺码:M 颜色: x1
o** 2019-05-11 10:07:38 尺码:L 颜色: x1
R** 2019-05-10 15:08:14 尺码:XL 颜色: x1
C** 2019-05-10 11:03:39 尺码:L 颜色: x1
L** 2019-05-10 09:38:46 尺码:2XL 颜色: x1
a** 2019-05-05 21:57:33 尺码:XL 颜色: x1
可** 2019-05-05 08:36:50 尺码:L 颜色: x1
孟** 2019-04-24 10:05:09 尺码:M 颜色: x1
f** 2019-04-17 13:22:24 尺码:2XL 颜色: x1
卑** 2019-04-09 18:43:54 尺码:2XL 颜色: x1
小** 2019-03-30 08:56:07 尺码:M 颜色: x1
一** 2019-03-16 02:10:38 尺码:M 颜色: x1
嘈** 2019-03-12 16:23:12 尺码:S 颜色: x1
A** 2019-03-10 12:45:19 尺码:L 颜色: x1
尼** 2019-03-07 03:53:11 尺码:L 颜色: x1
不** 2019-03-06 15:16:10 尺码:M 颜色: x1
李** 2019-03-04 13:34:38 尺码:L 颜色: x1
S** 2019-02-28 13:53:22 尺码:L 颜色: x1
李** 2019-02-26 16:41:04 尺码:2XL 颜色: x1
X** 2019-02-26 10:57:12 尺码:XL 颜色: x1
@** 2019-02-23 23:06:18 尺码:S 颜色: x1
先** 2019-02-13 20:41:26 尺码:M 颜色: x1
一** 2018-12-13 01:46:18 尺码:L 颜色: x1
¥199.00 ¥349.00
  • 3天内发货
  • 限购10件