Killwinner 双色高领卫衣

商品详情

——   购买须知   ——

1.该商品将在1-3个工作日内发出,周末不发货向后顺延;

2.该商品每个帐号限购10件;

——   售后说明   ——

该商品支持国内各大论坛鉴定,如假白送;该商品非质量问题(溢胶、线头等属做工问题,不属于质量问题)不予退货处理;如遇质量问题,可点击左下方对话按钮联系get客服进行退货操作;收到物品的7天内,在不影响二次销售的前提下,且库存允许,可联系get客服进行换货处理,换货来回运费由买家承担。

——   客服说明   ——

客服上线时间:工作日9:30-18:30在线,同时回复的人数较多的时候不一定能及时回复还请耐心等待,感谢大家对Get的支持!


  ——   商品详情   ——

买家 成交时间 尺码与颜色 数量
红** 2021-01-11 13:57:04 尺码:XL 颜色:黑色 x1
e** 2020-12-20 22:31:06 尺码:XL 颜色:黑色 x1
A** 2020-11-01 14:57:08 尺码:L 颜色:黑色 x1
海** 2020-10-28 10:40:04 尺码:XL 颜色:黑色 x1
a** 2019-04-30 18:07:33 尺码:M 颜色: x1
啡** 2019-03-07 23:18:06 尺码:XL 颜色: x1
童** 2019-03-05 16:18:51 尺码:L 颜色: x1
啡** 2019-03-01 13:10:49 尺码:L 颜色: x1
独** 2019-02-26 02:21:16 尺码:XL 颜色: x1
D** 2019-02-18 11:45:40 尺码:L 颜色: x1
J** 2019-02-16 13:41:34 尺码:XL 颜色: x1
D** 2019-02-12 01:39:40 尺码:L 颜色: x1
J** 2019-02-02 18:07:04 尺码:XL 颜色: x1
1** 2019-01-28 02:31:54 尺码:L 颜色: x1
没** 2019-01-27 19:19:57 尺码:XL 颜色: x1
燁** 2019-01-19 18:00:37 尺码:L 颜色: x1
e** 2019-01-17 23:04:41 尺码:XL 颜色: x1
X** 2019-01-17 16:08:00 尺码:XL 颜色: x1
t** 2019-01-15 15:54:17 尺码:XL 颜色: x1
前** 2019-01-13 13:48:42 尺码:XL 颜色: x1
s** 2019-01-12 18:18:54 尺码:XL 颜色: x1
K** 2019-01-12 09:14:49 尺码:L 颜色: x1
丛** 2019-01-10 14:09:59 尺码:XL 颜色: x1
辣** 2019-01-07 18:01:58 尺码:M 颜色: x1
t** 2019-01-07 17:04:54 尺码:L 颜色: x1
(** 2019-01-06 19:43:48 尺码:L 颜色: x1
k** 2019-01-05 21:45:59 尺码:XL 颜色: x1
蒲** 2019-01-01 03:34:38 尺码:M 颜色: x1
取** 2018-12-24 19:21:51 尺码:L 颜色: x1
U** 2018-12-24 02:24:01 尺码:L 颜色: x1
s** 2018-12-23 19:38:30 尺码:XL 颜色: x1
M** 2018-12-23 12:19:12 尺码:XL 颜色: x1
冯** 2018-12-19 18:47:57 尺码:M 颜色: x1
季** 2018-12-16 23:15:30 尺码:L 颜色: x1
「** 2018-12-16 21:31:54 尺码:L 颜色: x1
宏** 2018-12-15 17:05:31 尺码:M 颜色: x1
P** 2018-12-14 22:15:27 尺码:L 颜色: x1
九** 2018-12-12 21:57:20 尺码:L 颜色: x1
l** 2018-12-12 10:26:18 尺码:XL 颜色: x1
p** 2018-12-11 21:49:44 尺码:L 颜色: x1
福** 2018-12-11 18:38:31 尺码:M 颜色: x1
** 2018-12-11 12:23:12 尺码:XL 颜色: x1
放** 2018-12-09 17:09:03 尺码:L 颜色: x1
E** 2018-12-08 16:12:58 尺码:L 颜色: x1
D** 2018-12-02 16:26:54 尺码:XL 颜色: x1
h** 2018-11-28 16:53:55 尺码:M 颜色: x1
l** 2018-11-19 22:02:03 尺码:L 颜色: x1
刘** 2018-11-17 12:52:59 尺码:L 颜色: x1
阳** 2018-11-16 15:10:47 尺码:L 颜色: x1
c** 2018-11-15 12:59:46 尺码:L 颜色: x1
¥198.00 ¥449.00
  • 3天内发货
  • 限购10件