GZKHCOM 复古校裤男女情侣宽松印花国潮休闲潮流撞色运动长裤 A93032

商品详情

——   购买须知   ——

1.该商品将在下单后1-3天左右发货,周末不发货向后顺延;

2.该商品每个帐号限购10件;


——   售后说明   ——

该商品支持国内各大论坛鉴定,如假白送;该商品非质量问题(溢胶、线头等属做工问题,不属于质量问题)不予退货处理;如遇质量问题,可点击左下方对话按钮联系get客服进行退货操作;收到物品的7天内,在不影响二次销售的前提下,且库存允许,可联系get客服进行换货处理,换货来回运费由买家承担。


——   客服说明   ——

客服上线时间:工作日9:30-18:30在线,同时回复的人数较多的时候不一定能及时回复还请耐心等待,感谢大家对Get的支持!  ——   商品详情   ——

买家 成交时间 尺码与颜色 数量
g** 2020-09-24 01:22:35 尺码:XL 颜色:黑色 x1
只** 2020-09-18 18:26:42 尺码:L 颜色:黑色 x1
ོ** 2020-09-18 01:01:19 尺码:M 颜色:黑色 x1
M** 2020-09-06 21:33:23 尺码:M 颜色:黑色 x1
等** 2020-07-06 08:34:40 尺码:M 颜色:黑色 x1
等** 2020-07-06 08:33:31 尺码:M 颜色:紫色 x1
短** 2020-07-01 19:20:42 尺码:2XL 颜色:紫色 x1
短** 2020-07-01 19:20:08 尺码:XL 颜色:紫色 x1
h** 2020-06-14 04:45:31 尺码:S 颜色:黑色 x1
東** 2020-05-19 16:12:42 尺码:2XL 颜色:黑色 x1
%** 2020-05-16 14:17:34 尺码:2XL 颜色:黑色 x1
劉** 2020-05-06 10:03:14 尺码:XL 颜色:黑色 x1
柳** 2020-05-05 18:18:56 尺码:L 颜色:红色 x1
柳** 2020-05-05 18:18:56 尺码:L 颜色:红色 x1
L** 2020-05-02 13:02:13 尺码:M 颜色:黑色 x1
L** 2020-05-02 13:02:13 尺码:M 颜色:黑色 x1
L** 2020-05-01 19:23:21 尺码:M 颜色:黑色 x1
東** 2020-04-15 13:51:55 尺码:2XL 颜色:黑色 x1
人** 2020-04-03 10:18:32 尺码:L 颜色:紫色 x1
小** 2020-03-19 00:10:08 尺码:XL 颜色:红色 x1
M** 2020-03-12 23:33:09 尺码:M 颜色:黑色 x1
G** 2020-02-16 04:32:08 尺码:M 颜色:紫色 x1
G** 2020-02-16 04:31:23 尺码:L 颜色:紫色 x1
L** 2020-02-14 21:08:11 尺码:M 颜色:紫色 x1
夜** 2020-02-02 22:28:24 尺码:L 颜色:黑色 x1
甜** 2020-01-31 10:13:56 尺码:XL 颜色:紫色 x1
_** 2020-01-28 15:19:36 尺码:XL 颜色:红色 x1
Q** 2020-01-11 19:15:07 尺码:S 颜色:红色 x1
巴** 2020-01-10 18:16:56 尺码:XL 颜色:红色 x1
呜** 2020-01-01 20:47:00 尺码:L 颜色:红色 x1
呜** 2020-01-01 20:47:00 尺码:L 颜色:红色 x1
苏** 2019-12-21 13:24:31 尺码:L 颜色:黑色 x1
孬** 2019-12-17 21:43:57 尺码:L 颜色:紫色 x1
孬** 2019-12-17 21:43:57 尺码:L 颜色:紫色 x1
X** 2019-12-14 21:16:26 尺码:XL 颜色:红色 x1
野** 2019-12-13 10:56:53 尺码:2XL 颜色:黑色 x1
执** 2019-12-07 21:21:30 尺码:M 颜色:紫色 x1
啊** 2019-11-12 16:59:39 尺码:S 颜色:红色 x1
金** 2019-11-12 07:22:21 尺码:S 颜色:红色 x1
兔** 2019-11-03 22:21:18 尺码:L 颜色:黑色 x1
刘** 2019-11-03 09:48:20 尺码:2XL 颜色:紫色 x1
a** 2019-11-02 19:52:27 尺码:XL 颜色:黑色 x1
是** 2019-10-29 10:08:00 尺码:M 颜色:红色 x1
安** 2019-10-25 17:39:22 尺码:S 颜色:黑色 x1
球** 2019-10-21 16:10:10 尺码:2XL 颜色:黑色 x1
ヽ** 2019-10-15 16:03:16 尺码:XL 颜色:紫色 x1
D** 2019-10-15 08:53:43 尺码:L 颜色:黑色 x1
D** 2019-10-14 18:39:43 尺码:XL 颜色:黑色 x1
l** 2019-10-07 22:48:36 尺码:L 颜色:黑色 x1
、** 2019-10-02 09:47:44 尺码:M 颜色:黑色 x1
¥199.00 ¥349.00
  • 3天内发货
  • 限购10件