CATSSTAC 20FW 伞兵裤二代抽绳裤

商品详情

——   购买须知   ——

1.该商品周末不发货向后顺延,超时发货则赔偿20元无门槛优惠券给买家;

2.该商品每个帐号限购10件;如发现多个订单为相同地址相同IP,或者相同收件人均视为一个ID处理。我司将有权拒绝发货超额部分,敬请谅解!


——   售后说明   ——

该商品支持国内各大论坛鉴定,如假白送;该商品非质量问题(溢胶、线头等属做工问题,不属于质量问题)不予退货处理;如遇质量问题,可点击左下方对话按钮联系get客服进行退货操作


——   客服说明   ——

如您有任何疑问,请随时联系在线客服。客服上线时间:工作日9:00-18:00在线,同时回复的人数较多的时候不一定能及时回复还请耐心等待,感谢大家对get的支持!


  ——   商品详情   ——

买家 成交时间 尺码与颜色 数量
I** 2021-07-22 18:36:38 尺码:XL 颜色:黑色 x1
O** 2021-07-21 20:30:28 尺码:L 颜色:黑色 x1
铁** 2021-07-09 08:37:01 尺码:L 颜色:黑色 x1
な** 2021-06-30 16:24:41 尺码:M 颜色:黑色 x1
な** 2021-06-30 15:56:13 尺码:L 颜色:黑色 x1
冉** 2021-06-30 09:32:18 尺码:XL 颜色:黑色 x1
L** 2021-06-29 16:39:20 尺码:XL 颜色:黑色 x1
B** 2021-06-18 14:17:36 尺码:M 颜色:黑色 x1
劉** 2021-06-12 03:23:28 尺码:M 颜色:黑色 x1
f** 2021-06-06 19:21:54 尺码:XL 颜色:黑色 x1
R** 2021-06-04 03:50:43 尺码:XL 颜色:黑色 x1
财** 2021-05-26 21:37:11 尺码:XL 颜色:黑色 x1
财** 2021-05-26 21:37:11 尺码:XL 颜色:黑色 x1
_** 2021-05-26 19:56:57 尺码:M 颜色:黑色 x1
C** 2021-05-26 16:14:21 尺码:S 颜色:黑色 x1
衡** 2021-05-22 17:29:42 尺码:L 颜色:黑色 x1
m** 2021-05-20 03:32:01 尺码:XL 颜色:黑色 x1
李** 2021-05-18 07:53:00 尺码:M 颜色:黑色 x1
良** 2021-05-16 18:41:14 尺码:M 颜色:黑色 x1
三** 2021-05-14 09:32:29 尺码:XL 颜色:黑色 x1
杨** 2021-05-13 19:58:58 尺码:XL 颜色:黑色 x1
张** 2021-05-13 00:16:22 尺码:L 颜色:黑色 x1
墨** 2021-05-12 22:14:53 尺码:L 颜色:黑色 x1
李** 2021-05-11 14:04:05 尺码:XL 颜色:黑色 x1
@** 2021-05-11 13:53:18 尺码:M 颜色:黑色 x1
g** 2021-05-10 23:14:21 尺码:M 颜色:黑色 x1
受** 2021-05-10 07:45:31 尺码:L 颜色:黑色 x1
g** 2021-05-08 16:23:15 尺码:XL 颜色:黑色 x1
孤** 2021-04-30 17:12:23 尺码:XL 颜色:黑色 x1
s** 2021-04-29 23:16:41 尺码:XL 颜色:黑色 x1
李** 2021-04-28 10:55:03 尺码:XL 颜色:黑色 x1
A** 2021-04-28 10:50:51 尺码:XL 颜色:黑色 x1
王** 2021-04-22 22:03:56 尺码:XL 颜色:黑色 x1
余** 2021-04-22 09:46:24 尺码:L 颜色:黑色 x1
B** 2021-04-21 13:59:05 尺码:XL 颜色:黑色 x1
:** 2021-04-21 13:52:17 尺码:L 颜色:黑色 x1
练** 2021-04-20 18:32:37 尺码:XL 颜色:黑色 x1
于** 2021-04-14 13:18:24 尺码:L 颜色:黑色 x1
Y** 2021-04-13 15:07:00 尺码:S 颜色:黑色 x1
海** 2021-04-13 15:04:22 尺码:L 颜色:黑色 x1
s** 2021-04-13 14:44:31 尺码:XL 颜色:黑色 x1
咖** 2021-04-13 14:01:18 尺码:XL 颜色:黑色 x1
D** 2021-04-13 13:55:15 尺码:XL 颜色:黑色 x1
f** 2021-04-13 13:52:48 尺码:L 颜色:黑色 x1
g** 2021-04-11 23:01:22 尺码:XL 颜色:黑色 x1
g** 2021-04-11 16:28:57 尺码:XL 颜色:黑色 x1
黑** 2021-03-29 20:35:52 尺码:L 颜色:黑色 x1
A** 2021-03-25 14:08:33 尺码:M 颜色:黑色 x1
楠** 2021-03-24 09:40:40 尺码:XL 颜色:黑色 x1
w** 2021-03-23 19:55:33 尺码:XL 颜色:黑色 x1
¥49.00 ¥299.00