SUPER速啪 香薰除臭杀菌除湿干燥剂增香防霉防氧化球鞋万能胶囊

商品详情

——   购买须知   ——


该商品为包邮商品,如需退货需支付寄出邮费10元,敬请谅解;


——   售后说明   ——

该商品支持国内各大论坛鉴定,如假白送;该商品非质量问题(溢胶、线头等属做工问题,不属于质量问题)不予退货处理;如遇质量问题,可点击左下方对话按钮联系get客服进行退货操作;收到物品的7天内,在不影响二次销售的前提下,且库存允许,可联系get客服进行换货处理,换货来回运费由买家承担。


——   客服说明   ——

客服上线时间:工作日9:30-18:30在线,同时回复的人数较多的时候不一定能及时回复还请耐心等待,感谢大家对Get的支持!


——   商品详情   ——

买家 成交时间 尺码与颜色 数量
1** 2021-04-12 08:31:17 尺码:4粒装 颜色:天然香 x1
别** 2021-03-15 11:34:55 尺码:2粒装 颜色:天然香 x1
南** 2021-03-14 22:38:07 尺码:6粒装 颜色:天然香 x1
王** 2020-12-15 15:54:51 尺码:6粒装 颜色:天然香 x1
g** 2020-12-11 08:58:14 尺码:2粒装 颜色:天然香 x1
令** 2020-06-25 10:31:18 尺码:4粒装 颜色:天然香 x1
a** 2020-05-28 15:08:44 尺码:6粒装 颜色:天然香 x1
1** 2020-04-02 05:39:28 尺码:4粒装 颜色:天然香 x1
支** 2020-03-17 21:54:08 尺码:2粒装 颜色:天然香 x1
z** 2020-03-12 18:42:21 尺码:2粒装 颜色:天然香 x1
,** 2020-02-24 19:35:07 尺码:2粒装 颜色:天然香 x1
洛** 2020-02-09 01:21:49 尺码:2粒装 颜色:天然香 x1
花** 2020-01-07 14:16:40 尺码:6粒装 颜色:天然香 x1
(** 2020-01-06 21:53:30 尺码:6粒装 颜色:天然香 x1
汪** 2019-12-26 07:50:01 尺码:2粒装 颜色:天然香 x1
欢** 2019-12-24 16:37:21 尺码:2粒装 颜色:天然香 x1
.** 2019-12-18 15:04:30 尺码:2粒装 颜色:天然香 x1
"** 2019-12-11 18:13:37 尺码:2粒装 颜色:天然香 x1
m** 2019-12-10 06:08:50 尺码:2粒装 颜色:天然香 x1
s** 2019-12-09 22:16:56 尺码:2粒装 颜色:天然香 x1
等** 2019-11-15 19:15:44 尺码:6粒装 颜色:天然香 x1
7** 2019-11-15 14:22:07 尺码:4粒装 颜色:天然香 x1
v** 2019-11-11 21:59:11 尺码:4粒装 颜色:天然香 x1
A** 2019-11-10 14:43:44 尺码:4粒装 颜色:天然香 x1
G** 2019-11-08 12:39:20 尺码:2粒装 颜色:天然香 x1
p** 2019-11-03 01:49:07 尺码:2粒装 颜色:天然香 x1
0** 2019-10-29 19:31:27 尺码:2粒装 颜色:天然香 x1
a** 2019-10-28 08:38:39 尺码:6粒装 颜色:天然香 x1
夜** 2019-10-08 22:10:10 尺码:4粒装 颜色:天然香 x1
绿** 2019-10-01 14:11:07 尺码:4粒装 颜色:天然香 x1
碳** 2019-10-01 02:29:21 尺码:4粒装 颜色:天然香 x1
打** 2019-09-26 09:58:45 尺码:2粒装 颜色:天然香 x1
m** 2019-09-18 08:37:54 尺码:4粒装 颜色:天然香 x1
_** 2019-09-16 06:44:49 尺码:2粒装 颜色:天然香 x1
.** 2019-08-05 15:34:31 尺码:6粒装 颜色: x1
N** 2019-07-16 11:11:11 尺码:4粒装 颜色: x1
K** 2019-06-28 23:13:22 尺码:2粒装 颜色: x1
假** 2019-06-23 16:47:09 尺码:4粒装 颜色: x1
~** 2019-06-22 23:42:39 尺码:6粒装 颜色: x1
一** 2019-06-22 19:19:23 尺码:6粒装 颜色: x1
H** 2019-06-18 23:56:43 尺码:4粒装 颜色: x1
P** 2019-06-18 09:36:34 尺码:2粒装 颜色: x1
阿** 2019-06-09 22:27:25 尺码:2粒装 颜色: x1
东** 2019-05-27 13:02:37 尺码:6粒装 颜色: x1
东** 2019-05-27 13:02:16 尺码:6粒装 颜色: x1
东** 2019-05-21 11:33:39 尺码:6粒装 颜色: x1
~** 2019-05-14 00:10:25 尺码:6粒装 颜色: x1
狼** 2019-05-13 22:51:23 尺码:6粒装 颜色: x1
d** 2019-05-13 18:30:18 尺码:4粒装 颜色: x1
1** 2019-05-12 17:05:30 尺码:4粒装 颜色: x1
¥59.00 ¥99.00
  • 3天内发货
  • 限购3件