SOGEN 90PAI 运动蓝牙耳机

商品详情

【购买须知】

1.该商品将在72小时内发货,周末不发货向后顺延;

2.该商品金币可抵5元;

3.该商品每个帐号限购10件;

4.该商品支持国内各大论坛鉴定,如假白送;

5.该商品非质量问题(溢胶、线头等属做工问题,不属于质量问题)不予退货处理;如遇质量问题,请务必点击左下方对话按钮联系get客服进行退货操作;收到物品的7天内,在不影响二次销售的前提下,且库存允许,请务必联系get客服进行换货处理,换货来回运费由买家承担;

客服上线时间:工作日9:30-18:30在线,同时回复的人数较多的时候不一定能及时回复还请耐心等待,感谢大家对Get的支持!


【商品描述】


买家 成交时间 尺码与颜色 数量
c** 2017-10-09 14:54:24 尺码: 均码 颜色: 黑红 x1
t** 2017-08-14 14:32:07 尺码: 均码 颜色: 黑红 x1
M** 2017-08-05 04:22:15 尺码: 均码 颜色: 白绿 x1
忆** 2017-08-02 21:16:20 尺码: 均码 颜色: 黑红 x1
弥** 2017-07-25 09:31:50 尺码: 均码 颜色: 黑红 x1
a** 2017-06-28 21:15:31 尺码: 均码 颜色: 白绿 x1
f** 2017-05-22 21:17:50 尺码: 均码 颜色: 黑红 x1
y** 2017-05-15 09:24:40 尺码: 均码 颜色: 黑红 x1
p** 2017-05-05 19:48:44 尺码: 均码 颜色: 黑红 x1
吉** 2017-04-26 00:01:51 尺码: 均码 颜色: 黑红 x1
一** 2017-04-13 14:00:58 尺码: 均码 颜色: 黑红 x1
狡** 2017-04-10 22:10:51 尺码: 均码 颜色: 白绿 x1
** 2017-04-09 13:15:22 尺码: 均码 颜色: 黑红 x1
车** 2017-04-10 10:54:31 尺码: 均码 颜色: 黑红 x1
杨** 2017-08-09 20:28:40 尺码: 均码 颜色: 黑红 x1
9** 2017-03-27 15:38:15 尺码: 均码 颜色: 黑红 x1
不** 2017-03-16 15:29:40 尺码: 均码 颜色: 白绿 x1
任** 2017-03-15 09:38:22 尺码: 均码 颜色: 黑红 x1
配** 2017-03-14 18:21:00 尺码: 均码 颜色: 黑红 x1
黎** 2017-03-04 15:12:42 尺码: 均码 颜色: 白绿 x1
黎** 2017-03-04 15:12:42 尺码: 均码 颜色: 黑红 x1
樱** 2017-04-05 08:39:54 尺码: 均码 颜色: 黑红 x1
说** 2017-02-21 16:38:16 尺码: 均码 颜色: 白绿 x1
a** 2017-02-16 16:13:30 尺码: 均码 颜色: 黑红 x1
追** 2017-02-15 05:51:55 尺码: 均码 颜色: 黑红 x1
g** 2017-02-08 17:50:17 尺码: 均码 颜色: 黑红 x1
g** 2017-01-16 14:48:39 尺码: 均码 颜色: 黑红 x1
g** 2016-11-14 08:16:53 尺码: 均码 颜色: 黑红 x1
p** 2016-11-14 12:11:12 尺码: 均码 颜色: 黑红 x1
*** 2016-11-15 11:42:09 尺码: 均码 颜色: 黑红 x1
💌** 2016-11-04 08:41:17 尺码: 均码 颜色: 黑红 x1
*** 2016-10-29 14:36:26 尺码: 均码 颜色: 黑红 x1
t** 2016-10-27 09:17:29 尺码: 均码 颜色: 白绿 x1
q** 2016-10-26 09:36:29 尺码: 均码 颜色: 白绿 x1
g** 2016-10-29 15:28:19 尺码: 均码 颜色: 黑红 x1
b** 2016-10-20 21:49:34 尺码: 均码 颜色: 黑红 x1
运** 2016-10-19 10:24:14 尺码: 均码 颜色: 黑红 x1
e** 2016-10-19 09:50:28 尺码: 均码 颜色: 黑红 x1
g** 2016-10-18 22:16:16 尺码: 均码 颜色: 黑红 x1
辰** 2016-10-17 20:27:04 尺码: 均码 颜色: 黑红 x1
y** 2016-10-17 20:37:02 尺码: 均码 颜色: 黑红 x1
请** 2016-10-17 14:07:42 尺码: 均码 颜色: 黑红 x1
暴** 2016-10-17 11:49:05 尺码: 均码 颜色: 黑红 x1
小** 2016-10-16 11:08:32 尺码: 均码 颜色: 黑红 x1
小** 2016-10-12 16:44:02 尺码: 均码 颜色: 白绿 x1
2** 2016-10-09 13:58:05 尺码: 均码 颜色: 白绿 x1
小** 2016-10-09 22:31:12 尺码: 均码 颜色: 黑红 x1
s** 2016-10-07 23:55:20 尺码: 均码 颜色: 黑红 x1
️** 2016-10-04 09:54:58 尺码: 均码 颜色: 白绿 x1
单** 2016-11-13 10:59:43 尺码: 均码 颜色: 黑红 x1
¥99.00 ¥139.00
  • 3天内发货
  • 限购10件