GZKHCOM 迷彩街头 工装束脚裤

商品详情

——   购买须知   ——

1.该商品将在3个工作日内发货,周末不发货向后顺延;如需退换货需自行承担寄出邮费15元

2.该商品每个帐号限购3件;


——   售后说明   ——

该商品非质量问题(溢胶、线头等属做工问题,不属于质量问题)不予退货处理;如遇质量问题,可点击左下方对话按钮联系get客服进行退货操作;收到物品的7天内,在不影响二次销售的前提下,且库存允许,可联系get客服进行换货处理,换货来回运费由买家承担。


——   客服说明   ——

客服上线时间:工作日9:30-18:30在线,同时回复的人数较多的时候不一定能及时回复还请耐心等待,感谢大家对Get的支持!


——   商品详情   ——
买家 成交时间 尺码与颜色 数量
[** 2017-02-19 16:34:20 尺码: 3XL 颜色: 绿迷彩 x1
大** 2017-02-14 00:02:38 尺码: XL 颜色: 绿迷彩 x1
你** 2017-02-13 23:21:53 尺码: 3XL 颜色: 灰迷彩 x1
阿** 2017-02-13 22:24:35 尺码: 3XL 颜色: 绿迷彩 x1
李** 2017-02-12 17:43:57 尺码: L 颜色: 灰迷彩 x1
陪** 2017-02-10 13:32:11 尺码: XL 颜色: 绿迷彩 x1
(** 2017-02-09 22:17:26 尺码: M 颜色: 绿迷彩 x1
土** 2017-02-09 21:08:38 尺码: M 颜色: 灰迷彩 x1
崔** 2017-02-09 10:19:05 尺码: M 颜色: 灰迷彩 x1
l** 2017-02-08 10:48:28 尺码: 3XL 颜色: 绿迷彩 x1
眼** 2017-02-08 09:51:33 尺码: XL 颜色: 绿迷彩 x1
a** 2017-02-08 17:06:50 尺码: L 颜色: 绿迷彩 x1
M** 2017-02-07 13:27:18 尺码: 2XL 颜色: 绿迷彩 x1
裸** 2017-02-07 11:22:48 尺码: XL 颜色: 灰迷彩 x1
林** 2017-02-07 08:35:25 尺码: 2XL 颜色: 灰迷彩 x1
v** 2017-02-06 10:58:33 尺码: M 颜色: 灰迷彩 x1
自** 2017-02-04 13:30:03 尺码: 3XL 颜色: 绿迷彩 x1
N** 2017-02-03 21:52:24 尺码: M 颜色: 灰迷彩 x1
乱** 2017-02-03 19:36:32 尺码: L 颜色: 绿迷彩 x1
t** 2017-02-03 11:33:49 尺码: M 颜色: 灰迷彩 x1
简** 2017-02-03 17:31:12 尺码: M 颜色: 绿迷彩 x1
V** 2017-02-02 20:17:39 尺码: L 颜色: 绿迷彩 x1
鬼** 2017-02-04 11:56:38 尺码: 3XL 颜色: 绿迷彩 x1
柚** 2017-01-31 23:31:39 尺码: L 颜色: 灰迷彩 x1
吴** 2017-01-31 13:48:54 尺码: XL 颜色: 灰迷彩 x1
b** 2017-01-29 14:48:29 尺码: 3XL 颜色: 绿迷彩 x1
王** 2017-01-28 23:51:05 尺码: M 颜色: 灰迷彩 x1
没** 2017-01-26 13:57:32 尺码: XL 颜色: 绿迷彩 x1
穗** 2017-01-24 14:22:21 尺码: M 颜色: 绿迷彩 x1
宝** 2017-01-24 09:21:36 尺码: 2XL 颜色: 灰迷彩 x1
千** 2017-01-23 23:07:47 尺码: 3XL 颜色: 灰迷彩 x1
아** 2017-01-23 00:00:02 尺码: M 颜色: 灰迷彩 x1
一** 2017-01-21 12:52:33 尺码: 2XL 颜色: 灰迷彩 x1
我** 2017-01-20 19:23:56 尺码: XL 颜色: 灰迷彩 x1
懵** 2017-01-20 11:18:08 尺码: L 颜色: 灰迷彩 x1
m** 2017-01-19 23:19:38 尺码: 3XL 颜色: 绿迷彩 x1
z** 2017-01-25 23:07:32 尺码: 2XL 颜色: 灰迷彩 x1
痴** 2017-01-17 22:56:48 尺码: 2XL 颜色: 绿迷彩 x1
s** 2017-01-17 17:02:09 尺码: M 颜色: 灰迷彩 x1
j** 2017-01-17 12:55:30 尺码: XL 颜色: 灰迷彩 x1
m** 2017-01-16 17:04:13 尺码: XL 颜色: 绿迷彩 x1
L** 2017-01-16 16:36:41 尺码: XL 颜色: 绿迷彩 x1
k** 2017-01-15 15:44:54 尺码: 3XL 颜色: 绿迷彩 x1
池** 2017-01-13 14:37:11 尺码: 3XL 颜色: 绿迷彩 x1
阿** 2017-01-12 23:49:41 尺码: 2XL 颜色: 绿迷彩 x1
■** 2017-01-12 23:07:36 尺码: XL 颜色: 绿迷彩 x1
D** 2017-01-12 17:19:21 尺码: M 颜色: 灰迷彩 x1
a** 2017-01-12 16:21:41 尺码: M 颜色: 灰迷彩 x1
尛** 2017-01-12 16:50:23 尺码: L 颜色: 绿迷彩 x1
R** 2017-01-11 19:37:33 尺码: M 颜色: 绿迷彩 x1
¥149.00 ¥199.00
  • 3天内发货
  • 限购3件