GZKHCOM 迷彩街头 工装束脚裤

商品详情

——   购买须知   ——

1.该商品将在3个工作日内发货,周末不发货向后顺延;如需退换货需自行承担寄出邮费15元

2.该商品每个帐号限购3件;——   售后说明   ——

该商品非质量问题(溢胶、线头等属做工问题,不属于质量问题)不予退货处理;如遇质量问题,可点击左下方对话按钮联系get客服进行退货操作;收到物品的7天内,在不影响二次销售的前提下,且库存允许,可联系get客服进行换货处理,换货来回运费由买家承担。


——   客服说明   ——

客服上线时间:工作日9:30-18:30在线,同时回复的人数较多的时候不一定能及时回复还请耐心等待,感谢大家对Get的支持!


——   商品详情   ——

买家 成交时间 尺码与颜色 数量
太** 2017-05-04 14:21:00 尺码: 2XL 颜色: 绿迷彩 x1
s** 2017-05-01 00:28:58 尺码: L 颜色: 灰迷彩 x1
** 2017-05-01 06:02:00 尺码: 2XL 颜色: 灰迷彩 x1
琦** 2017-04-22 17:40:36 尺码: L 颜色: 灰迷彩 x1
O** 2017-04-19 14:40:31 尺码: L 颜色: 灰迷彩 x1
太** 2017-04-19 00:29:01 尺码: 2XL 颜色: 绿迷彩 x1
琦** 2017-04-18 23:26:20 尺码: L 颜色: 绿迷彩 x1
小** 2017-04-18 21:22:38 尺码: L 颜色: 灰迷彩 x1
H** 2017-04-16 13:42:13 尺码: 2XL 颜色: 绿迷彩 x1
g** 2017-04-15 18:03:20 尺码: 2XL 颜色: 灰迷彩 x1
挤** 2017-04-10 13:45:48 尺码: L 颜色: 绿迷彩 x1
贾** 2017-04-08 23:20:18 尺码: L 颜色: 绿迷彩 x1
樱** 2017-04-08 06:57:52 尺码: 3XL 颜色: 灰迷彩 x1
y** 2017-04-06 21:42:18 尺码: M 颜色: 绿迷彩 x1
F** 2017-04-07 09:44:15 尺码: M 颜色: 灰迷彩 x1
大** 2017-04-06 15:33:22 尺码: 3XL 颜色: 绿迷彩 x1
玥** 2017-04-05 14:02:33 尺码: 2XL 颜色: 灰迷彩 x1
兲** 2017-04-03 16:08:22 尺码: 2XL 颜色: 灰迷彩 x1
健** 2017-04-03 15:05:29 尺码: 3XL 颜色: 绿迷彩 x1
丶** 2017-04-03 08:16:59 尺码: 2XL 颜色: 灰迷彩 x1
w** 2017-04-22 23:00:27 尺码: M 颜色: 灰迷彩 x1
h** 2017-04-02 12:23:16 尺码: 3XL 颜色: 绿迷彩 x1
d** 2017-04-01 15:17:03 尺码: XL 颜色: 灰迷彩 x1
我** 2017-03-31 17:25:14 尺码: 2XL 颜色: 灰迷彩 x2
¥** 2017-03-30 06:57:49 尺码: 2XL 颜色: 灰迷彩 x1
¥** 2017-03-29 23:24:59 尺码: XL 颜色: 绿迷彩 x1
小** 2017-03-28 13:01:38 尺码: L 颜色: 绿迷彩 x1
r** 2017-04-06 11:24:28 尺码: 3XL 颜色: 灰迷彩 x1
小** 2017-03-23 13:35:01 尺码: M 颜色: 绿迷彩 x1
球** 2017-03-20 23:15:23 尺码: 2XL 颜色: 绿迷彩 x1
Z** 2017-03-16 11:49:37 尺码: XL 颜色: 灰迷彩 x1
b** 2017-03-14 11:43:15 尺码: 2XL 颜色: 绿迷彩 x1
n** 2017-03-14 10:14:03 尺码: 3XL 颜色: 绿迷彩 x1
E** 2017-03-22 10:15:58 尺码: M 颜色: 绿迷彩 x1
兔** 2017-03-10 07:18:41 尺码: 2XL 颜色: 绿迷彩 x1
不** 2017-03-08 00:03:35 尺码: XL 颜色: 灰迷彩 x1
~** 2017-03-05 21:14:15 尺码: M 颜色: 灰迷彩 x1
吾** 2017-03-04 13:40:26 尺码: 2XL 颜色: 绿迷彩 x1
土** 2017-03-01 09:54:23 尺码: XL 颜色: 绿迷彩 x1
a** 2017-02-25 04:41:21 尺码: 2XL 颜色: 绿迷彩 x1
A** 2017-02-27 11:31:45 尺码: M 颜色: 灰迷彩 x1
本** 2017-02-23 23:31:15 尺码: 2XL 颜色: 绿迷彩 x1
ぃ** 2017-02-24 18:15:10 尺码: L 颜色: 绿迷彩 x1
男** 2017-02-23 15:41:51 尺码: L 颜色: 灰迷彩 x1
[** 2017-02-19 16:34:20 尺码: 3XL 颜色: 绿迷彩 x1
大** 2017-02-14 00:02:38 尺码: XL 颜色: 绿迷彩 x1
你** 2017-02-13 23:21:53 尺码: 3XL 颜色: 灰迷彩 x1
阿** 2017-02-13 22:24:35 尺码: 3XL 颜色: 绿迷彩 x1
李** 2017-02-12 17:43:57 尺码: L 颜色: 灰迷彩 x1
陪** 2017-02-10 13:32:11 尺码: XL 颜色: 绿迷彩 x1
¥149.00 ¥199.00
  • 3天内发货
  • 限购3件