C.SQUAD 前后印花 加绒运动棉裤 332CS2

商品详情

——   购买须知   ——

1.该商品将在3个工作日内发货,周末不发货向后顺延;

2.该商品每个帐号限购10件;


——   售后说明   ——

该商品支持国内各大论坛鉴定,如假白送;该商品非质量问题(溢胶、线头等属做工问题,不属于质量问题)不予退货处理;如遇质量问题,可点击左下方对话按钮联系get客服进行退货操作;收到物品的7天内,在不影响二次销售的前提下,且库存允许可联系get客服进行换货处理,换货来回运费由买家承担。


——   客服说明   ——

客服上线时间:工作日9:30-18:30在线,同时回复的人数较多的时候不一定能及时回复还请耐心等待,感谢大家对Get的支持!


——   商品详情   ——


买家 成交时间 尺码与颜色 数量
✨** 2017-09-23 06:56:29 尺码: XL 颜色: 黑色 x1
对** 2017-06-21 13:27:59 尺码: XL 颜色: 黑色 x1
b** 2017-03-07 11:29:04 尺码: XL 颜色: 黑色 x1
佐** 2017-02-15 14:03:46 尺码: XL 颜色: 黑色 x1
B** 2017-02-10 22:36:24 尺码: XL 颜色: 黑色 x1
机** 2017-02-06 22:41:15 尺码: L 颜色: 黑色 x1
s** 2017-02-03 00:12:18 尺码: XL 颜色: 黑色 x1
弥** 2017-01-30 21:27:51 尺码: XL 颜色: 黑色 x1
翱** 2017-01-24 01:46:21 尺码: XL 颜色: 黑色 x1
哥** 2017-01-22 05:23:26 尺码: L 颜色: 黑色 x1
`** 2017-01-21 21:23:25 尺码: L 颜色: 黑色 x1
h** 2017-01-17 12:50:17 尺码: XL 颜色: 黑色 x1
欢** 2017-01-17 15:36:06 尺码: L 颜色: 黑色 x1
G** 2017-01-15 01:58:49 尺码: M 颜色: 黑色 x1
小** 2017-01-14 12:13:54 尺码: XL 颜色: 黑色 x1
C** 2017-01-14 11:48:10 尺码: XL 颜色: 黑色 x1
真** 2017-01-14 23:57:39 尺码: M 颜色: 黑色 x1
m** 2017-01-13 13:09:58 尺码: XL 颜色: 黑色 x1
♂** 2017-01-12 18:50:16 尺码: M 颜色: 黑色 x1
小** 2017-01-12 15:23:27 尺码: L 颜色: 黑色 x1
c** 2017-01-20 15:37:38 尺码: XL 颜色: 黑色 x1
W** 2017-01-09 15:40:53 尺码: L 颜色: 黑色 x1
C** 2017-01-09 12:19:32 尺码: L 颜色: 黑色 x2
(** 2017-01-08 13:19:19 尺码: M 颜色: 黑色 x1
*** 2017-01-06 16:01:01 尺码: M 颜色: 黑色 x1
🌟** 2017-01-06 14:39:38 尺码: L 颜色: 黑色 x1
** 2017-01-06 10:05:03 尺码: L 颜色: 黑色 x1
؞** 2017-01-03 19:20:01 尺码: L 颜色: 黑色 x1
d** 2017-01-02 23:27:27 尺码: L 颜色: 黑色 x1
K** 2017-01-02 08:52:30 尺码: M 颜色: 黑色 x1
_** 2017-01-02 14:36:43 尺码: L 颜色: 黑色 x1
w** 2017-01-01 22:02:25 尺码: XL 颜色: 黑色 x1
v** 2017-01-01 13:46:54 尺码: M 颜色: 黑色 x1
C** 2016-12-31 17:29:54 尺码: L 颜色: 黑色 x1
x** 2016-12-31 14:04:24 尺码: M 颜色: 黑色 x1
落** 2017-01-16 06:26:04 尺码: L 颜色: 黑色 x1
郭** 2016-12-30 00:41:32 尺码: M 颜色: 黑色 x1
A** 2016-12-29 19:16:48 尺码: XL 颜色: 黑色 x1
b** 2016-12-29 13:54:02 尺码: L 颜色: 黑色 x1
蝶** 2017-01-05 22:29:37 尺码: L 颜色: 黑色 x1
江** 2016-12-29 23:59:33 尺码: L 颜色: 黑色 x1
妙** 2016-12-28 20:50:17 尺码: M 颜色: 黑色 x1
撸** 2016-12-28 19:26:01 尺码: L 颜色: 黑色 x1
z** 2016-12-28 15:42:00 尺码: L 颜色: 黑色 x1
4** 2016-12-27 18:35:57 尺码: L 颜色: 黑色 x1
g** 2016-12-27 12:51:24 尺码: M 颜色: 黑色 x1
b** 2016-12-26 19:32:50 尺码: XL 颜色: 黑色 x1
桔** 2016-12-26 15:24:51 尺码: M 颜色: 黑色 x1
G** 2016-12-26 13:21:26 尺码: L 颜色: 黑色 x1
k** 2016-12-26 20:56:57 尺码: XL 颜色: 黑色 x1
¥199.00 ¥398.00
  • 3天内发货
  • 限购10件