SSUR PLUS 复古运动束腿裤 小脚裤 男女长裤 美潮 现货

商品详情

——   购买须知   ——

1.该商品将在下单后1-3天左右发货,周末不发货向后顺延;

2.该商品每个帐号限购10件;


——   售后说明   ——

该商品支持国内各大论坛鉴定,如假白送;该商品非质量问题(溢胶、线头等属做工问题,不属于质量问题)不予退货处理;如遇质量问题,可点击左下方对话按钮联系get客服进行退货操作;收到物品的7天内,在不影响二次销售的前提下,且库存允许,可联系get客服进行换货处理,换货来回运费由买家承担。


——   客服说明   ——

客服上线时间:工作日9:30-18:30在线,同时回复的人数较多的时候不一定能及时回复还请耐心等待,感谢大家对Get的支持!  ——   商品详情   ——


买家 成交时间 尺码与颜色 数量
超** 2018-04-14 20:12:49 尺码:L 颜色:黑红 x1
穆** 2018-04-08 12:34:13 尺码:S 颜色:酒红 x1
J** 2018-04-07 03:44:15 尺码:M 颜色:黑红 x1
S** 2018-04-06 10:28:47 尺码:L 颜色:黑红 x1
竞** 2018-04-03 13:32:28 尺码:L 颜色:黑红 x1
林** 2018-04-02 15:57:50 尺码:M 颜色:黑红 x1
g** 2018-04-01 17:29:46 尺码:XL 颜色:紫色 x1
Z** 2018-03-30 21:29:36 尺码:XL 颜色:酒红 x1
T** 2018-03-28 20:04:11 尺码:XL 颜色:黑红 x1
♛** 2018-03-25 23:04:54 尺码:L 颜色:酒红 x1
消** 2018-03-23 00:14:03 尺码:S 颜色:黑红 x1
蘾** 2018-03-21 21:53:02 尺码:XL 颜色:紫色 x1
南** 2018-03-21 06:20:25 尺码:L 颜色:酒红 x1
炸** 2018-03-20 11:15:16 尺码:XL 颜色:酒红 x1
D** 2018-03-18 22:23:40 尺码:M 颜色:酒红 x1
巴** 2018-03-17 06:49:55 尺码:L 颜色:黑红 x1
小** 2018-03-17 00:00:14 尺码:M 颜色:紫色 x1
S** 2018-03-16 13:43:43 尺码:L 颜色:紫色 x1
L** 2018-03-15 12:59:04 尺码:S 颜色:酒红 x1
碰** 2018-03-15 10:42:51 尺码:L 颜色:黑红 x1
〃** 2018-03-15 09:09:00 尺码:S 颜色:黑红 x1
噜** 2018-03-13 18:53:37 尺码:M 颜色:黑红 x1
张** 2018-03-13 13:42:41 尺码:M 颜色:黑红 x1
王** 2018-03-12 23:30:24 尺码:L 颜色:紫色 x1
Y** 2018-03-12 22:25:29 尺码:XL 颜色:紫色 x1
木** 2018-03-12 15:20:57 尺码:L 颜色:黑红 x1
梦** 2018-03-11 12:50:48 尺码:XL 颜色:酒红 x1
灬** 2018-03-09 13:32:14 尺码:L 颜色:黑红 x1
涛** 2018-03-07 22:08:53 尺码:XL 颜色:黑红 x1
s** 2018-03-06 17:30:40 尺码:M 颜色:黑红 x1
用** 2018-03-06 12:16:35 尺码:M 颜色:黑红 x1
(** 2018-03-05 18:21:17 尺码:L 颜色:酒红 x1
v** 2018-03-04 23:51:19 尺码:L 颜色:黑红 x1
十** 2018-03-03 20:37:55 尺码:XL 颜色:黑红 x1
S** 2018-03-03 00:35:52 尺码:XL 颜色:黑红 x1
陈** 2018-02-26 12:54:49 尺码:XL 颜色:黑红 x1
橙** 2018-02-18 16:52:54 尺码:L 颜色:酒红 x1
小** 2018-02-15 18:36:36 尺码:XL 颜色:黑红 x1
蔚** 2018-02-07 14:23:53 尺码:M 颜色:黑红 x1
小** 2018-02-06 17:43:04 尺码:XL 颜色:黑红 x1
小** 2018-02-06 17:43:04 尺码:L 颜色:黑红 x1
W** 2018-02-04 12:34:33 尺码:M 颜色:黑红 x1
建** 2018-01-28 23:44:33 尺码:M 颜色:黑红 x1
小** 2018-01-28 22:29:46 尺码:M 颜色:紫色 x1
蔚** 2018-01-28 12:58:22 尺码:L 颜色:黑红 x1
¥698.00 ¥698.00
  • 3天内发货
  • 限购3件