SNEAKER INDEX x DBRukia“球鞋宝箱”限定鞋盒

商品详情

——   购买须知   ——

1.该商品将在3个工作日内发货,周末不发货向后顺延,超时发货则赔偿20元无门槛优惠券给买家;

2.该商品每个帐号限购10件;如发现多个订单为相同地址相同IP,或者相同收件人均视为一个ID处理。我司将有权拒绝发货超额部分,敬请谅解!

3、该商品售出后不退不换。


——   售后说明   ——

该商品支持国内各大论坛鉴定,如假白送;该商品非质量问题(溢胶、线头等属做工问题,不属于质量问题)不予退货处理;如遇质量问题,可点击左下方对话按钮联系get客服进行退货操作


——   客服说明   ——

如您有任何疑问,请随时联系在线客服。客服上线时间:工作日9:00-18:00在线,同时回复的人数较多的时候不一定能及时回复还请耐心等待,感谢大家对get的支持!


  ——   商品详情   ——

鞋盒披上了藏宝盒的外衣,橙红色线条幻化成铁链的形式,连接着带有防木制纹理的盒身,将球鞋这一方最深邃的宝藏置于其中,恰如其分地应和了“球鞋的价值财富”。Treasure under your feet的字样结合钻石熠熠闪光,彰显着球鞋带来的物质和精神财富,鞋盒表面以锁扣的形式置于中央,扣上的锁扣安全有力,神秘厚重,木制纹路底蕴深厚,DBRUKIA及SNEAKERINDEX各置一方,为足下宝藏保驾护航。鞋盒内含鞋毯置于底部,圆弧形红色以黑色线条勾边,构成阴影,立体感强烈,质感突出,丝绒材质华贵之风与球鞋这方足下之宝相得益彰。


买家 成交时间 尺码与颜色 数量
非** 2019-12-10 11:37:12 尺码:36x29x19cm 颜色:1个 x1
高** 2019-12-09 11:15:23 尺码:36x29x19cm 颜色:1个 x1
高** 2019-12-04 10:45:35 尺码:36x29x19cm 颜色:1个 x1
高** 2019-11-22 10:09:53 尺码:36x29x19cm 颜色:1个 x1
卑** 2019-11-17 09:39:00 尺码:36x29x19cm 颜色:1个 x1
等** 2019-11-15 19:21:32 尺码:36x29x19cm 颜色:1个 x1
时** 2019-11-14 15:24:03 尺码:36x29x19cm 颜色:1个 x1
C** 2019-11-13 15:24:37 尺码:36x29x19cm 颜色:1个 x1
A** 2019-11-12 23:05:51 尺码:36x29x19cm 颜色:1个 x1
十** 2019-11-12 10:11:21 尺码:36x29x19cm 颜色:1个 x1
不** 2019-11-11 01:43:55 尺码:36x29x19cm 颜色:1个 x1
A** 2019-11-11 00:38:19 尺码:36x29x19cm 颜色:1个 x1
B** 2019-11-10 23:55:22 尺码:36x29x19cm 颜色:1个 x1
风** 2019-11-10 15:53:43 尺码:36x29x19cm 颜色:1个 x1
南** 2019-11-09 10:13:12 尺码:36x29x19cm 颜色:1个 x1
T** 2019-10-11 16:31:04 尺码:36x29x19cm 颜色:1个 x1
非** 2019-10-07 15:45:35 尺码:36x29x19cm 颜色:1个 x1
ᴛ** 2019-10-07 15:38:45 尺码:36x29x19cm 颜色:1个 x1
1** 2019-10-03 10:55:55 尺码:36x29x19cm 颜色:1个 x1
非** 2019-09-29 14:28:49 尺码:36x29x19cm 颜色:1个 x1
非** 2019-09-25 19:59:58 尺码:36x29x19cm 颜色:1个 x1
藤** 2019-09-17 16:00:26 尺码:36x29x19cm 颜色:1个 x1
非** 2019-09-16 23:56:04 尺码:36x29x19cm 颜色:1个 x1
非** 2019-09-11 19:54:09 尺码:36x29x19cm 颜色:1个 x1
冠** 2019-09-08 00:09:42 尺码:36x29x19cm 颜色:1个 x1
泰** 2019-09-04 02:01:45 尺码:36x29x19cm 颜色:1个 x1
非** 2019-09-01 15:51:20 尺码:36x29x19cm 颜色:1个 x1
我** 2019-08-13 14:09:33 尺码:36x29x19cm 颜色:1个 x1
h** 2019-08-11 22:52:54 尺码:36x29x19cm 颜色:1个 x1
非** 2019-08-09 13:50:53 尺码:36x29x19cm 颜色:1个 x1
叶** 2019-08-06 16:42:43 尺码:36x29x19cm 颜色:1个 x1
宁** 2019-08-05 03:19:35 尺码:36x29x19cm 颜色:1个 x1
小** 2019-08-05 02:32:13 尺码:36x29x19cm 颜色:1个 x1
m** 2019-08-04 21:37:48 尺码:36x29x19cm 颜色:1个 x1
小** 2019-08-03 23:51:11 尺码:36x29x19cm 颜色:1个 x1
破** 2019-08-03 14:41:36 尺码:36x29x19cm 颜色:1个 x1
v** 2019-08-03 14:19:09 尺码:36x29x19cm 颜色:1个 x1
潮** 2019-08-03 14:00:15 尺码:36x29x19cm 颜色:1个 x1
c** 2019-08-03 13:59:04 尺码:36x29x19cm 颜色:1个 x1
相** 2019-08-03 13:56:44 尺码:36x29x19cm 颜色:1个 x1
D** 2019-08-03 13:55:57 尺码:36x29x19cm 颜色:1个 x1
南** 2019-08-03 13:54:19 尺码:36x29x19cm 颜色:1个 x1
X** 2019-08-03 13:53:34 尺码:36x29x19cm 颜色:1个 x1
博** 2019-08-03 13:53:19 尺码:36x29x19cm 颜色:1个 x1
榕** 2019-08-03 13:52:29 尺码:36x29x19cm 颜色:1个 x1
s** 2019-08-03 13:52:24 尺码:36x29x19cm 颜色:1个 x1
木** 2019-08-03 13:51:51 尺码:36x29x19cm 颜色:1个 x1
g** 2019-08-03 13:51:21 尺码:36x29x19cm 颜色:1个 x1
@** 2019-08-03 13:50:54 尺码:36x29x19cm 颜色:1个 x1
藤** 2019-07-30 12:08:10 尺码:36x29x19cm 颜色:1个 x1