GZKHCOM AIRLIFE英文撞色休闲街头小脚纯棉长裤卫衣束脚裤 B93023

商品详情

——   购买须知   ——

1.该商品将在下单后1-3天左右发货,周末不发货向后顺延;

2.该商品每个帐号限购10件;


——   售后说明   ——

该商品支持国内各大论坛鉴定,如假白送;该商品非质量问题(溢胶、线头等属做工问题,不属于质量问题)不予退货处理;如遇质量问题,可点击左下方对话按钮联系get客服进行退货操作;收到物品的7天内,在不影响二次销售的前提下,且库存允许,可联系get客服进行换货处理,换货来回运费由买家承担。


——   客服说明   ——

客服上线时间:工作日9:30-18:30在线,同时回复的人数较多的时候不一定能及时回复还请耐心等待,感谢大家对Get的支持!  ——   商品详情   ——买家 成交时间 尺码与颜色 数量
醉** 2019-03-16 23:55:50 尺码:XL(140-160斤) 颜色:黑色 x1
哈** 2019-03-16 00:25:45 尺码:2XL(160-180斤) 颜色:黑色白边 x1
A** 2019-03-06 00:31:56 尺码:M(100-120斤) 颜色:黑色白边 x1
史** 2019-03-01 09:51:18 尺码:2XL(160-180斤) 颜色:黑色 x1
弥** 2019-02-24 22:41:18 尺码:M(100-120斤) 颜色:黑色 x1
c** 2019-02-24 18:02:04 尺码:2XL(160-180斤) 颜色:黑色 x1
野** 2019-02-24 14:57:03 尺码:M(100-120斤) 颜色:黑色白边 x1
请** 2019-02-23 12:27:44 尺码:L(120-140斤) 颜色:黑色红边 x1
青** 2019-02-20 14:27:59 尺码:L(120-140斤) 颜色:黑色 x1
请** 2019-02-16 16:18:26 尺码:XL(140-160斤) 颜色:黑色白边 x1
口** 2019-02-15 09:44:23 尺码:L(120-140斤) 颜色:黑色红边 x1
口** 2019-02-15 09:44:23 尺码:M(100-120斤) 颜色:黑色红边 x1
h** 2019-02-12 12:23:26 尺码:L(120-140斤) 颜色:黑色白边 x1
人** 2019-02-12 09:37:28 尺码:M(100-120斤) 颜色:黑色白边 x1
6** 2019-02-11 17:08:28 尺码:XL(140-160斤) 颜色:黑色 x1
二** 2019-02-05 20:41:41 尺码:2XL(160-180斤) 颜色:黑色白边 x1
D** 2019-01-29 16:31:00 尺码:L(120-140斤) 颜色:黑色 x1
D** 2019-01-29 16:31:00 尺码:L(120-140斤) 颜色:黑色白边 x1
是** 2019-01-27 16:52:10 尺码:2XL(160-180斤) 颜色:黑色白边 x1
犹** 2019-01-25 23:35:47 尺码:L(120-140斤) 颜色:黑色红边 x1
(** 2019-01-25 12:43:44 尺码:M(100-120斤) 颜色:黑色 x1
(** 2019-01-25 12:32:35 尺码:L(120-140斤) 颜色:黑色 x1
!** 2019-01-24 11:02:57 尺码:XL(140-160斤) 颜色:黑色白边 x1
月** 2019-01-23 23:09:47 尺码:L(120-140斤) 颜色:黑色白边 x1
苏** 2019-01-22 11:44:14 尺码:XL(140-160斤) 颜色:黑色白边 x1
1** 2019-01-22 09:50:55 尺码:L(120-140斤) 颜色:黑色白边 x1
C** 2019-01-21 20:38:34 尺码:M(100-120斤) 颜色:黑色 x1
树** 2019-01-20 11:21:09 尺码:L(120-140斤) 颜色:黑色白边 x1
2** 2019-01-18 17:17:48 尺码:XL(140-160斤) 颜色:黑色白边 x1
1** 2019-01-18 13:56:22 尺码:L(120-140斤) 颜色:黑色白边 x1
温** 2019-01-16 22:59:13 尺码:L(120-140斤) 颜色:黑色白边 x1
痛** 2019-01-16 18:31:11 尺码:XL(140-160斤) 颜色:黑色白边 x1
荼** 2019-01-16 11:23:39 尺码:M(100-120斤) 颜色:黑色 x1
杨** 2019-01-16 10:56:06 尺码:L(120-140斤) 颜色:黑色白边 x1
A** 2019-01-15 15:47:35 尺码:M(100-120斤) 颜色:黑色红边 x1
怎** 2019-01-13 14:45:43 尺码:2XL(160-180斤) 颜色:黑色白边 x1
周** 2019-01-12 11:44:26 尺码:2XL(160-180斤) 颜色:黑色白边 x1
九** 2019-01-12 04:48:05 尺码:2XL(160-180斤) 颜色:黑色红边 x1
流** 2019-01-12 00:53:22 尺码:L(120-140斤) 颜色:黑色红边 x1
_** 2019-01-10 13:28:29 尺码:M(100-120斤) 颜色:黑色红边 x1
逸** 2019-01-09 23:39:56 尺码:L(120-140斤) 颜色:黑色 x1
_** 2019-01-09 13:26:05 尺码:L(120-140斤) 颜色:黑色白边 x1
A** 2019-01-07 14:10:09 尺码:S(80-100斤) 颜色:黑色 x1
一** 2019-01-05 14:08:12 尺码:2XL(160-180斤) 颜色:黑色红边 x1
l** 2019-01-02 14:13:31 尺码:L(120-140斤) 颜色:黑色白边 x2
阿** 2018-12-31 19:06:05 尺码:L(120-140斤) 颜色:黑色 x1
即** 2018-12-29 09:39:07 尺码:M(100-120斤) 颜色:黑色红边 x1
阿** 2018-12-27 20:50:49 尺码:L(120-140斤) 颜色:黑色白边 x1
你** 2018-12-25 17:51:43 尺码:L(120-140斤) 颜色:黑色红边 x1
T** 2018-12-23 21:21:44 尺码:M(100-120斤) 颜色:黑色红边 x1
¥149.00 ¥249.00
  • 3天内发货
  • 限购10件