GZKHCOM AIRLIFE英文撞色休闲街头小脚纯棉长裤卫衣束脚裤 B93023

商品详情

——   购买须知   ——

1.该商品将在下单后1-3天左右发货,周末不发货向后顺延;

2.该商品每个帐号限购10件;


——   售后说明   ——

该商品支持国内各大论坛鉴定,如假白送;该商品非质量问题(溢胶、线头等属做工问题,不属于质量问题)不予退货处理;如遇质量问题,可点击左下方对话按钮联系get客服进行退货操作;收到物品的7天内,在不影响二次销售的前提下,且库存允许,可联系get客服进行换货处理,换货来回运费由买家承担。


——   客服说明   ——

客服上线时间:工作日9:30-18:30在线,同时回复的人数较多的时候不一定能及时回复还请耐心等待,感谢大家对Get的支持!  ——   商品详情   ——买家 成交时间 尺码与颜色 数量
F** 2019-06-10 21:05:07 尺码:2XL(160-180斤) 颜色:黑色白边 x1
不** 2019-06-07 23:00:05 尺码:M(100-120斤) 颜色:黑色白边 x1
C** 2019-06-06 22:59:48 尺码:L(120-140斤) 颜色:黑色白边 x1
V** 2019-06-05 09:00:02 尺码:XL(140-160斤) 颜色:黑色白边 x1
P** 2019-06-04 20:50:54 尺码:XL(140-160斤) 颜色:黑色白边 x1
风** 2019-06-03 13:31:28 尺码:XL(140-160斤) 颜色:黑色白边 x1
杜** 2019-05-31 10:48:57 尺码:XL(140-160斤) 颜色:黑色白边 x1
小** 2019-05-21 13:12:48 尺码:M(100-120斤) 颜色:黑色白边 x1
花** 2019-05-19 13:10:28 尺码:2XL(160-180斤) 颜色:黑色红边 x1
T** 2019-05-19 11:14:39 尺码:XL(140-160斤) 颜色:黑色白边 x1
T** 2019-05-13 15:28:16 尺码:XL(140-160斤) 颜色:黑色 x1
y** 2019-05-11 23:45:05 尺码:L(120-140斤) 颜色:黑色 x1
怎** 2019-05-07 07:21:06 尺码:2XL(160-180斤) 颜色:黑色白边 x1
平** 2019-04-25 01:43:34 尺码:M(100-120斤) 颜色:黑色 x1
L** 2019-04-20 23:24:31 尺码:L(120-140斤) 颜色:黑色红边 x1
L** 2019-04-20 23:23:10 尺码:L(120-140斤) 颜色:黑色 x1
盘** 2019-04-12 22:16:13 尺码:M(100-120斤) 颜色:黑色 x1
盘** 2019-04-12 22:16:13 尺码:M(100-120斤) 颜色:黑色红边 x1
M** 2019-04-09 21:57:58 尺码:L(120-140斤) 颜色:黑色白边 x1
糙** 2019-04-09 00:49:13 尺码:M(100-120斤) 颜色:黑色白边 x1
逝** 2019-04-06 12:31:07 尺码:L(120-140斤) 颜色:黑色红边 x1
我** 2019-04-01 17:12:35 尺码:M(100-120斤) 颜色:黑色红边 x1
B** 2019-04-01 01:59:09 尺码:S(80-100斤) 颜色:黑色 x1
对** 2019-03-31 11:50:19 尺码:M(100-120斤) 颜色:黑色 x1
期** 2019-03-31 06:12:52 尺码:XL(140-160斤) 颜色:黑色白边 x1
谢** 2019-03-28 12:46:27 尺码:XL(140-160斤) 颜色:黑色 x1
c** 2019-03-27 10:15:54 尺码:L(120-140斤) 颜色:黑色白边 x1
醉** 2019-03-16 23:55:50 尺码:XL(140-160斤) 颜色:黑色 x1
哈** 2019-03-16 00:25:45 尺码:2XL(160-180斤) 颜色:黑色白边 x1
A** 2019-03-06 00:31:56 尺码:M(100-120斤) 颜色:黑色白边 x1
史** 2019-03-01 09:51:18 尺码:2XL(160-180斤) 颜色:黑色 x1
弥** 2019-02-24 22:41:18 尺码:M(100-120斤) 颜色:黑色 x1
c** 2019-02-24 18:02:04 尺码:2XL(160-180斤) 颜色:黑色 x1
野** 2019-02-24 14:57:03 尺码:M(100-120斤) 颜色:黑色白边 x1
请** 2019-02-23 12:27:44 尺码:L(120-140斤) 颜色:黑色红边 x1
青** 2019-02-20 14:27:59 尺码:L(120-140斤) 颜色:黑色 x1
请** 2019-02-16 16:18:26 尺码:XL(140-160斤) 颜色:黑色白边 x1
口** 2019-02-15 09:44:23 尺码:L(120-140斤) 颜色:黑色红边 x1
口** 2019-02-15 09:44:23 尺码:M(100-120斤) 颜色:黑色红边 x1
h** 2019-02-12 12:23:26 尺码:L(120-140斤) 颜色:黑色白边 x1
人** 2019-02-12 09:37:28 尺码:M(100-120斤) 颜色:黑色白边 x1
6** 2019-02-11 17:08:28 尺码:XL(140-160斤) 颜色:黑色 x1
二** 2019-02-05 20:41:41 尺码:2XL(160-180斤) 颜色:黑色白边 x1
D** 2019-01-29 16:31:00 尺码:L(120-140斤) 颜色:黑色 x1
D** 2019-01-29 16:31:00 尺码:L(120-140斤) 颜色:黑色白边 x1
是** 2019-01-27 16:52:10 尺码:2XL(160-180斤) 颜色:黑色白边 x1
犹** 2019-01-25 23:35:47 尺码:L(120-140斤) 颜色:黑色红边 x1
(** 2019-01-25 12:43:44 尺码:M(100-120斤) 颜色:黑色 x1
(** 2019-01-25 12:32:35 尺码:L(120-140斤) 颜色:黑色 x1
!** 2019-01-24 11:02:57 尺码:XL(140-160斤) 颜色:黑色白边 x1