Vlone 亚洲Pop Up 限定短袖T恤 麻叶绿V黑色

商品详情

——   购买须知   ——

1.该商品将在3个工作日发货,周末不发货向后顺延,超时发货则赔偿20元无门槛优惠券给买家;

2.该商品每个帐号限购3件;如发现多个订单为相同地址相同IP,或者相同收件人均视为一个ID处理。我司将有权拒绝发货超额部分,敬请谅解!


——   售后说明   ——

该商品支持国内各大论坛鉴定,如假白送;该商品非质量问题(溢胶、线头等属做工问题,不属于质量问题)不予退货处理;如遇质量问题,可点击左下方对话按钮联系get客服进行退货操作


——   客服说明   ——

如您有任何疑问,请随时联系在线客服。客服上线时间:工作日9:00-18:00在线,同时回复的人数较多的时候不一定能及时回复还请耐心等待,感谢大家对get的支持!


  ——   商品详情   ——

买家 成交时间 尺码与颜色 数量
a** 2020-04-02 11:24:58 尺码:S 颜色:黑色 x1
P** 2020-01-26 17:54:31 尺码:L 颜色:黑色 x1
一** 2019-12-12 11:01:23 尺码:M 颜色:黑色 x1
愤** 2019-09-04 12:43:37 尺码:L 颜色:黑色 x1
左** 2019-08-15 11:11:13 尺码:L 颜色:黑色 x1
g** 2019-08-13 23:14:07 尺码:XL 颜色:黑色 x1
冰** 2019-07-17 10:00:32 尺码:L 颜色:黑色 x1
G** 2019-07-16 17:05:24 尺码:XL 颜色:黑色 x1
g** 2019-07-09 08:39:45 尺码:L 颜色:黑色 x1
十** 2019-06-27 19:52:00 尺码:M 颜色:黑色 x1
J** 2019-06-16 18:39:40 尺码:M 颜色:黑色 x1
你** 2019-06-15 15:11:03 尺码:L 颜色:黑色 x1
啄** 2019-06-11 19:40:06 尺码:S 颜色:黑色 x1
L** 2019-06-07 17:09:24 尺码:L 颜色:黑色 x1
大** 2019-06-02 13:11:18 尺码:L 颜色:黑色 x1
0** 2019-05-29 13:54:57 尺码:M 颜色:黑色 x1
堂** 2019-05-25 22:48:49 尺码:XL 颜色:黑色 x1
♒** 2019-05-20 01:20:14 尺码:M 颜色:黑色 x1
我** 2019-05-19 17:28:46 尺码:S 颜色:黑色 x1
D** 2019-05-18 13:33:58 尺码:M 颜色:黑色 x1
S** 2019-05-17 15:25:03 尺码:M 颜色:黑色 x1
王** 2019-05-15 17:20:39 尺码:M 颜色:黑色 x1
睚** 2019-05-15 12:01:42 尺码:S 颜色:黑色 x1
大** 2019-05-15 05:07:45 尺码:XL 颜色:黑色 x1
鲸** 2019-05-14 22:29:19 尺码:M 颜色:黑色 x1
S** 2019-05-14 16:11:24 尺码:L 颜色:黑色 x1
啦** 2019-05-13 00:03:54 尺码:L 颜色:黑色 x1
$** 2019-05-12 15:28:08 尺码:L 颜色:黑色 x1
王** 2019-05-12 13:49:28 尺码:L 颜色:黑色 x1
牛** 2019-05-12 00:16:00 尺码:L 颜色:黑色 x1
关** 2019-05-10 19:07:24 尺码:S 颜色:黑色 x1
余** 2019-05-10 02:20:04 尺码:L 颜色:黑色 x1
A** 2019-05-03 21:31:53 尺码:XL 颜色:黑色 x1
张** 2019-05-02 13:47:48 尺码:M 颜色:黑色 x1
m** 2019-04-28 10:49:24 尺码:M 颜色:黑色 x1
豬** 2019-04-28 03:49:26 尺码:XL 颜色:黑色 x1
S** 2019-04-27 22:35:43 尺码:XL 颜色:黑色 x1
s** 2019-04-25 00:34:15 尺码:S 颜色:黑色 x1
m** 2019-04-10 00:32:08 尺码:XL 颜色:黑色 x1
做** 2019-03-31 22:42:40 尺码:XL 颜色:黑色 x1
b** 2019-03-15 11:27:01 尺码:XL 颜色:黑色 x1
全** 2019-03-12 16:33:44 尺码:L 颜色:黑色 x1
R** 2019-02-26 12:15:41 尺码:XL 颜色:黑色 x1
超** 2019-02-23 10:46:07 尺码:XL 颜色:黑色 x1
♚** 2019-02-21 22:01:48 尺码:XL 颜色:黑色 x1
南** 2019-02-20 00:46:17 尺码:L 颜色:黑色 x1
¥644.00 ¥999.00
  • 3天内发货
  • 限购3件