Off-White 酒红帽衫

商品详情

——   购买须知   ——

1.该商品将在下单后1-3个工作日内发货,周末不发货向后顺延;

2.该商品每个帐号限购3件;如发现多个订单为相同地址相同IP,或者相同收件人均视为一个ID处理。我司将有权拒绝发货超额部分,敬请谅解!

3.无特殊说明则不偏码,请按适合自己的正常尺码购买

4.该商品由香港直发,有一定几率被海关扣税,如发生扣税,扣税费用由供应商承担。建议提供公司、单位、物业、门卫地址为收货地址,可大概率降低被扣税几率;

5.该商品防盗扣一经拆除概不退换; 有任何瑕疵或质量问题,请及时联系客服处理,如因外力发生二次损坏 恕不退换。


——   售后说明   ——

该商品支持国内各大论坛鉴定,如假白送;该商品非质量问题(溢胶、线头等属做工问题,不属于质量问题)不予退货处理;如遇质量问题,可点击左下方对话按钮联系get客服进行退货操作;收到物品的7天内,在不影响二次销售的前提下,且库存允许,可联系get客服进行换货处理,换货来回运费由买家承担。


——   客服说明   ——

客服上线时间:工作日9:30-18:30在线,同时回复的人数较多的时候不一定能及时回复还请耐心等待,感谢大家对Get的支持!


  ——   商品详情   ——

该商品为oversize版型。

尺码参考:模特身高183cm 145斤穿S


买家 成交时间 尺码与颜色 数量
辜** 2019-04-19 17:09:37 尺码:M 颜色:酒红 x1
K** 2019-04-06 11:29:42 尺码:M 颜色:酒红 x1
丸** 2019-03-23 21:45:59 尺码:M 颜色:酒红 x1
J** 2019-03-13 16:19:25 尺码:M 颜色:酒红 x1
赵** 2019-02-14 18:51:06 尺码:XS 颜色:酒红 x1
U** 2019-02-13 05:40:02 尺码:M 颜色:酒红 x1
A** 2019-02-11 20:05:03 尺码:S 颜色:酒红 x1
J** 2019-02-10 17:09:28 尺码:XS 颜色:酒红 x1
教** 2019-02-10 16:04:27 尺码:XXS 颜色:酒红 x1
g** 2019-02-09 21:31:23 尺码:XS 颜色:酒红 x1
J** 2019-02-06 23:25:52 尺码:S 颜色:酒红 x1
c** 2019-02-04 14:52:35 尺码:M 颜色:酒红 x1
l** 2019-01-31 16:58:32 尺码:XS 颜色:酒红 x1
c** 2019-01-30 17:22:28 尺码:XS 颜色:酒红 x1
E** 2019-01-28 11:53:10 尺码:XXS 颜色:酒红 x1
g** 2019-01-27 22:12:50 尺码:M 颜色:酒红 x1
子** 2019-01-27 13:42:38 尺码:M 颜色:酒红 x1
j** 2019-01-27 08:02:15 尺码:XXS 颜色:酒红 x1
T** 2019-01-27 00:11:10 尺码:M 颜色:酒红 x1
海** 2019-01-26 23:09:29 尺码:XS 颜色:酒红 x1
劉** 2019-01-25 14:56:18 尺码:S 颜色:酒红 x1
G** 2019-01-23 13:50:30 尺码:M 颜色:酒红 x1
H** 2019-01-20 16:25:15 尺码:S 颜色:酒红 x1
g** 2019-01-20 13:26:10 尺码:XS 颜色:酒红 x1
绵** 2019-01-18 22:16:38 尺码:XS 颜色:酒红 x1
Z** 2019-01-18 16:20:58 尺码:M 颜色:酒红 x1
F** 2019-01-18 15:19:29 尺码:M 颜色:酒红 x1
墩** 2019-01-17 22:46:11 尺码:M 颜色:酒红 x1
l** 2019-01-16 18:15:22 尺码:S 颜色:酒红 x1
南** 2019-01-16 14:58:48 尺码:S 颜色:酒红 x1
D** 2019-01-15 20:09:20 尺码:M 颜色:酒红 x1
亚** 2019-01-15 18:35:45 尺码:XXS 颜色:酒红 x1
卿** 2019-01-15 15:18:30 尺码:M 颜色:酒红 x1
优** 2019-01-12 19:19:14 尺码:S 颜色:酒红 x1
、** 2019-01-12 12:32:14 尺码:S 颜色:酒红 x1
。** 2019-01-10 13:21:12 尺码:M 颜色:酒红 x1
b** 2019-01-07 14:59:46 尺码:XS 颜色:酒红 x1
胖** 2019-01-07 00:20:20 尺码:S 颜色:酒红 x1
ā** 2019-01-04 21:41:49 尺码:XXS 颜色:酒红 x1
大** 2019-01-03 19:52:07 尺码:S 颜色:酒红 x1
大** 2019-01-03 19:52:07 尺码:XS 颜色:酒红 x1
不** 2019-01-01 12:21:44 尺码:M 颜色:酒红 x1
I** 2018-12-28 10:39:44 尺码:XS 颜色:酒红 x1
?** 2018-12-27 23:40:38 尺码:M 颜色:酒红 x1
D** 2018-12-22 18:10:46 尺码:XS 颜色:酒红 x1
-** 2018-12-22 02:41:29 尺码:S 颜色:酒红 x1
D** 2018-12-19 18:04:15 尺码:XS 颜色:酒红 x1
e** 2018-12-18 14:15:25 尺码:S 颜色:酒红 x1
叫** 2018-12-16 13:08:14 尺码:S 颜色:酒红 x1
£** 2018-12-13 21:46:45 尺码:M 颜色:酒红 x1
¥2480.00 ¥2480.00
  • 3天内发货
  • 限购3件