GZKHCOM 迷彩拼接束脚裤国潮欧美网红情侣男潮流小脚休闲运动长裤 B92041

商品详情

——   购买须知   ——

1.该商品将在3个工作日内发货,周末不发货向后顺延,超时发货则赔偿20元无门槛优惠券给买家;

2.该商品每个帐号限购10件;如发现多个订单为相同地址相同IP,或者相同收件人均视为一个ID处理。我司将有权拒绝发货超额部分,敬请谅解!


——   售后说明   ——

该商品支持国内各大论坛鉴定,如假白送;该商品非质量问题(溢胶、线头等属做工问题,不属于质量问题)不予退货处理;如遇质量问题,可点击左下方对话按钮联系get客服进行退货操作


——   客服说明   ——

如您有任何疑问,请随时联系在线客服。客服上线时间:工作日9:00-18:00在线,同时回复的人数较多的时候不一定能及时回复还请耐心等待,感谢大家对get的支持!


  ——   商品详情   ——

买家 成交时间 尺码与颜色 数量
w** 2019-06-17 16:00:13 尺码:M 颜色:紫迷彩 x1
「** 2019-05-24 04:08:22 尺码:XL 颜色:紫迷彩 x1
貓** 2019-05-19 13:11:22 尺码:S 颜色:灰迷彩 x1
** 2019-04-23 09:59:37 尺码:S 颜色:灰迷彩 x1
A** 2019-04-19 19:55:38 尺码:XL 颜色:灰迷彩 x1
C** 2019-04-07 19:52:49 尺码:S 颜色:灰迷彩 x1
鞋** 2019-04-06 14:51:28 尺码:XL 颜色:灰迷彩 x1
酒** 2019-03-05 17:59:50 尺码:L 颜色:紫迷彩 x1
g** 2019-03-04 16:06:04 尺码:XL 颜色:紫迷彩 x1
g** 2019-02-25 16:38:53 尺码:2XL 颜色:灰迷彩 x1
N** 2019-02-16 11:00:46 尺码:XL 颜色:灰迷彩 x1
P** 2019-02-10 23:41:00 尺码:L 颜色:灰迷彩 x1
M** 2019-02-01 15:28:23 尺码:2XL 颜色:紫迷彩 x1
C** 2019-02-01 09:51:51 尺码:S 颜色:灰迷彩 x1
J** 2019-01-28 11:32:04 尺码:M 颜色:灰迷彩 x1
g** 2019-01-21 12:31:45 尺码:M 颜色:紫迷彩 x1
玲** 2019-01-17 19:43:29 尺码:M 颜色:紫迷彩 x1
月** 2019-01-15 07:06:37 尺码:M 颜色:灰迷彩 x1
s** 2019-01-11 21:21:28 尺码:L 颜色:紫迷彩 x1
_** 2019-01-02 10:36:23 尺码:S 颜色:灰迷彩 x1
与** 2018-12-28 17:32:03 尺码:XL 颜色:灰迷彩 x1
种** 2018-12-20 12:20:20 尺码:L 颜色:紫迷彩 x1
吴** 2018-12-12 23:57:14 尺码:L 颜色:紫迷彩 x1
G** 2018-12-12 12:25:56 尺码:M 颜色:灰迷彩 x1
j** 2018-12-10 16:16:07 尺码:XL 颜色:灰迷彩 x1
x** 2018-12-10 14:55:08 尺码:XL 颜色:灰迷彩 x1
N** 2018-12-10 11:40:04 尺码:XL 颜色:灰迷彩 x1
张** 2018-12-09 17:14:39 尺码:S 颜色:灰迷彩 x1
N** 2018-12-07 11:50:44 尺码:L 颜色:紫迷彩 x1
M** 2018-12-05 12:41:29 尺码:M 颜色:灰迷彩 x1
K** 2018-11-12 16:16:20 尺码:L 颜色:灰迷彩 x1
✨** 2018-11-04 15:41:07 尺码:S 颜色:紫迷彩 x1
超** 2018-11-02 16:47:01 尺码:M 颜色:灰迷彩 x1
♚** 2018-10-20 11:04:53 尺码:M 颜色:紫迷彩 x1
🐵** 2018-10-17 11:43:36 尺码:XL 颜色:灰迷彩 x1
️** 2018-10-16 17:57:52 尺码:M 颜色:灰迷彩 x1
「** 2018-10-15 13:20:49 尺码:M 颜色:紫迷彩 x1
☞** 2018-10-14 22:41:43 尺码:XL 颜色:紫迷彩 x1
依** 2018-10-14 02:08:14 尺码:2XL 颜色:紫迷彩 x1
X** 2018-10-13 23:21:27 尺码:L 颜色:灰迷彩 x1
许** 2018-10-13 22:58:08 尺码:2XL 颜色:灰迷彩 x1
A** 2018-10-13 20:06:00 尺码:S 颜色:灰迷彩 x1
梦** 2018-10-13 19:57:46 尺码:2XL 颜色:紫迷彩 x1
一** 2018-10-13 00:03:57 尺码:S 颜色:紫迷彩 x1
c** 2018-10-11 22:00:20 尺码:L 颜色:灰迷彩 x1
B** 2018-10-11 20:49:04 尺码:2XL 颜色:灰迷彩 x1
喔** 2018-10-10 19:44:55 尺码:XL 颜色:灰迷彩 x1
K** 2018-10-10 19:02:00 尺码:XL 颜色:灰迷彩 x1