Bombi&Sonos 哈士奇串标长裤

商品详情

 ——   购买须知   ——

1.该商品将在1-3个工作日发货,周末及节假日不发货向后顺延;

2.新疆,西藏偏远地区不包邮!


——   售后说明   ——

该商品支持国内各大论坛鉴定,如假白送;该商品非质量问题(溢胶、线头等属做工问题,不属于质量问题)不予退货处理;如遇质量问题,可点击左下方对话按钮联系get客服进行退货操作。


——   客服说明   ——

客服上线时间:工作日9:30-18:30在线,同时回复的人数较多的时候不一定能及时回复还请耐心等待,感谢大家对Get的支持! ——   商品详情  ——

买家 成交时间 尺码与颜色 数量
艾** 2019-08-16 14:48:10 尺码:L 颜色:黑色 x1
♐** 2019-07-05 12:34:29 尺码:M 颜色:红色 x1
♐** 2019-05-13 20:42:28 尺码:M 颜色:黑色 x1
.** 2019-05-12 16:37:47 尺码:S 颜色:黑色 x1
森** 2019-04-29 20:44:21 尺码:M 颜色:黑色 x1
老** 2019-04-27 11:44:10 尺码:M 颜色:白色 x1
是** 2019-04-27 01:06:38 尺码:L 颜色:白色 x1
太** 2019-04-26 10:50:41 尺码:M 颜色:黑色 x1
大** 2019-04-26 01:09:16 尺码:M 颜色:黑色 x1
太** 2019-04-18 14:05:01 尺码:XL 颜色:黑色 x1
g** 2019-04-15 18:42:15 尺码:M 颜色:黑色 x1
j** 2019-04-15 17:29:15 尺码:L 颜色:白色 x1
D** 2019-04-13 22:16:51 尺码:S 颜色:黑色 x1
我** 2019-03-30 23:58:26 尺码:M 颜色:黑色 x1
我** 2019-03-25 16:41:45 尺码:XL 颜色:黑色 x1
** 2019-03-22 00:21:09 尺码:XL 颜色:白色 x1
∝** 2019-03-15 13:39:06 尺码:M 颜色:黑色 x1
别** 2019-03-09 17:54:19 尺码:M 颜色:白色 x1
A** 2019-03-08 18:52:52 尺码:S 颜色:黑色 x1
A** 2019-03-06 00:29:00 尺码:M 颜色:黑色 x1
宸** 2019-03-01 15:41:14 尺码:L 颜色:黑色 x1
某** 2019-02-26 01:36:08 尺码:XL 颜色:黑色 x1
G** 2019-02-22 19:14:06 尺码:S 颜色:白色 x1
A** 2019-02-21 20:52:17 尺码:XL 颜色:黑色 x1
身** 2019-02-19 10:11:53 尺码:L 颜色:黑色 x1
大** 2019-02-17 01:44:09 尺码:S 颜色:黑色 x1
李** 2019-02-16 14:22:15 尺码:XL 颜色:黑色 x1
Y** 2019-02-13 15:13:30 尺码:S 颜色:黑色 x1
_** 2019-02-12 17:22:59 尺码:M 颜色:白色 x1
刘** 2019-02-11 13:38:59 尺码:M 颜色:黑色 x1
凡** 2019-02-09 00:33:52 尺码:S 颜色:黑色 x1
人** 2019-02-07 14:49:39 尺码:M 颜色:黑色 x1
沫** 2019-02-07 11:29:00 尺码:M 颜色:白色 x1
L** 2019-02-05 14:02:26 尺码:L 颜色:黑色 x1
♡** 2019-02-04 11:49:21 尺码:L 颜色:白色 x1
1** 2019-01-28 02:31:54 尺码:L 颜色:黑色 x1
Y** 2019-01-22 20:54:39 尺码:L 颜色:白色 x1
x** 2019-01-22 11:45:36 尺码:L 颜色:黑色 x1
g** 2019-01-20 21:35:04 尺码:M 颜色:白色 x1
g** 2019-01-20 15:55:49 尺码:M 颜色:黑色 x1
周** 2019-01-20 04:29:49 尺码:L 颜色:黑色 x1
F** 2019-01-19 23:22:15 尺码:L 颜色:黑色 x1
大** 2019-01-19 21:49:31 尺码:L 颜色:黑色 x1
旻** 2019-01-19 14:25:42 尺码:L 颜色:黑色 x1
H** 2019-01-18 21:14:12 尺码:M 颜色:黑色 x1
呵** 2019-01-18 09:04:47 尺码:S 颜色:黑色 x1
s** 2019-01-17 22:23:17 尺码:M 颜色:黑色 x1
A** 2019-01-13 22:44:27 尺码:XL 颜色:白色 x1
旻** 2019-01-12 16:37:27 尺码:XL 颜色:黑色 x1
男** 2019-01-12 09:55:35 尺码:S 颜色:黑色 x1
¥228.00 ¥349.00
  • 3天内发货
  • 限购10件