Bombi&Sonos 哈士奇串标长裤

商品详情

 ——   购买须知   ——

1.该商品将在1-3个工作日发货,周末及节假日不发货向后顺延;

2.新疆,西藏偏远地区不包邮!


——   售后说明   ——

该商品支持国内各大论坛鉴定,如假白送;该商品非质量问题(溢胶、线头等属做工问题,不属于质量问题)不予退货处理;如遇质量问题,可点击左下方对话按钮联系get客服进行退货操作。


——   客服说明   ——

客服上线时间:工作日9:30-18:30在线,同时回复的人数较多的时候不一定能及时回复还请耐心等待,感谢大家对Get的支持! ——   商品详情  ——

买家 成交时间 尺码与颜色 数量
E** 2018-09-16 12:53:30 尺码:L 颜色:白色 x1
惊** 2018-09-14 19:37:06 尺码:L 颜色:黑色 x1
t** 2018-09-14 12:16:26 尺码:L 颜色:白色 x1
A** 2018-09-12 18:16:34 尺码:XL 颜色:白色 x1
六** 2018-09-11 18:27:50 尺码:S 颜色:黑色 x1
我** 2018-09-11 12:46:13 尺码:XL 颜色:黑色 x1
瑞** 2018-09-10 16:44:36 尺码:XL 颜色:黑色 x1
哎** 2018-09-10 09:56:17 尺码:L 颜色:黑色 x1
球** 2018-09-08 18:53:54 尺码:L 颜色:黑色 x1
潇** 2018-09-08 13:52:26 尺码:XL 颜色:白色 x1
B** 2018-09-06 12:42:07 尺码:XL 颜色:黑色 x1
刘** 2018-09-05 21:32:10 尺码:L 颜色:黑色 x1
M** 2018-09-04 17:02:12 尺码:M 颜色:黑色 x1
L** 2018-09-03 20:48:01 尺码:L 颜色:黑色 x1
丹** 2018-09-03 12:21:07 尺码:M 颜色:黑色 x1
打** 2018-09-03 02:14:06 尺码:L 颜色:白色 x1
稤** 2018-09-02 20:00:38 尺码:XL 颜色:黑色 x1
s** 2018-09-02 13:38:22 尺码:XL 颜色:黑色 x1
仰** 2018-09-02 00:43:56 尺码:M 颜色:白色 x1
m** 2018-09-01 11:03:49 尺码:M 颜色:黑色 x1
孙** 2018-08-31 13:10:35 尺码:M 颜色:黑色 x1
r** 2018-08-31 01:36:01 尺码:XL 颜色:黑色 x1
d** 2018-08-30 18:35:23 尺码:XL 颜色:黑色 x1
虚** 2018-08-30 17:45:05 尺码:M 颜色:白色 x1
西** 2018-08-30 01:46:04 尺码:L 颜色:黑色 x1
▄** 2018-08-29 18:29:35 尺码:M 颜色:黑色 x1
¥228.00 ¥349.00
  • 3天内发货
  • 限购10件