PSO Brand 18AW2 蓝黑口袋格子衬衫男女港风格纹衬衣潮牌情侣外套 PS1021

商品详情

——   购买须知   ——

1.该商品将在1-3个工作日发货,周末及节假日不发货向后顺延;

2.新疆,西藏偏远地区不包邮!


——   售后说明   ——

该商品支持国内各大论坛鉴定,如假白送;该商品非质量问题(溢胶、线头等属做工问题,不属于质量问题)不予退货处理;如遇质量问题,可点击左下方对话按钮联系get客服进行退货操作。


——   客服说明   ——

客服上线时间:工作日9:30-18:30在线,同时回复的人数较多的时候不一定能及时回复还请耐心等待,感谢大家对Get的支持! ——   商品详情  ——

买家 成交时间 尺码与颜色 数量
锋** 2018-09-19 19:59:43 尺码:S 颜色:蓝黑 x1
酸** 2018-09-19 15:28:13 尺码:S 颜色:蓝黑 x1
酸** 2018-09-19 15:28:13 尺码:M 颜色:蓝黑 x1
n** 2018-09-18 19:46:40 尺码:XL 颜色:蓝黑 x1
Y** 2018-09-18 14:07:41 尺码:L 颜色:蓝黑 x1
s** 2018-09-18 11:12:30 尺码:L 颜色:蓝黑 x1
B** 2018-09-17 23:33:39 尺码:XL 颜色:蓝黑 x1
笑** 2018-09-17 13:57:25 尺码:S 颜色:蓝黑 x1
H** 2018-09-17 13:57:09 尺码:M 颜色:蓝黑 x1
R** 2018-09-17 10:22:03 尺码:XL 颜色:蓝黑 x1
追** 2018-09-16 23:54:22 尺码:L 颜色:蓝黑 x1
E** 2018-09-16 12:15:01 尺码:XL 颜色:蓝黑 x1
Z** 2018-09-15 11:36:45 尺码:S 颜色:蓝黑 x1
l** 2018-09-14 22:43:02 尺码:L 颜色:蓝黑 x1
第** 2018-09-14 22:40:39 尺码:S 颜色:蓝黑 x1
没** 2018-09-14 21:12:43 尺码:M 颜色:蓝黑 x1
S** 2018-09-14 10:48:57 尺码:S 颜色:蓝黑 x1
曦** 2018-09-13 23:03:04 尺码:M 颜色:蓝黑 x1
也** 2018-09-13 18:08:05 尺码:S 颜色:蓝黑 x1
杨** 2018-09-13 04:34:10 尺码:M 颜色:蓝黑 x1
。** 2018-09-12 19:13:24 尺码:M 颜色:蓝黑 x1
A** 2018-09-12 09:15:23 尺码:L 颜色:蓝黑 x1
兀** 2018-09-11 19:21:28 尺码:M 颜色:蓝黑 x1
Z** 2018-09-10 13:01:29 尺码:M 颜色:蓝黑 x1
b** 2018-09-10 10:59:00 尺码:XL 颜色:蓝黑 x1
b** 2018-09-10 10:51:11 尺码:S 颜色:蓝黑 x1
v** 2018-09-09 21:08:10 尺码:L 颜色:蓝黑 x1
黄** 2018-09-09 20:56:47 尺码:XL 颜色:蓝黑 x1
g** 2018-09-09 14:46:27 尺码:S 颜色:蓝黑 x1
Y** 2018-09-08 23:07:50 尺码:M 颜色:蓝黑 x1
呵** 2018-09-07 20:37:19 尺码:L 颜色:蓝黑 x1
M** 2018-09-07 17:15:27 尺码:M 颜色:蓝黑 x1
白** 2018-09-07 09:41:59 尺码:M 颜色:蓝黑 x1
H** 2018-09-07 02:18:25 尺码:M 颜色:蓝黑 x1
y** 2018-09-06 11:47:38 尺码:M 颜色:蓝黑 x1
。** 2018-09-06 11:18:23 尺码:M 颜色:蓝黑 x1
宇** 2018-09-05 00:26:54 尺码:M 颜色:蓝黑 x1
飞** 2018-09-04 08:01:47 尺码:M 颜色:蓝黑 x1
飞** 2018-09-04 08:01:02 尺码:S 颜色:蓝黑 x1
བ** 2018-09-03 23:58:50 尺码:L 颜色:蓝黑 x1
L** 2018-09-03 20:48:01 尺码:L 颜色:蓝黑 x1
e** 2018-09-03 20:39:03 尺码:M 颜色:蓝黑 x1
g** 2018-09-03 18:11:18 尺码:L 颜色:蓝黑 x1
小** 2018-09-03 12:18:37 尺码:S 颜色:蓝黑 x1
香** 2018-09-03 01:01:38 尺码:XL 颜色:蓝黑 x1
བ** 2018-09-02 19:49:41 尺码:XL 颜色:蓝黑 x1
想** 2018-09-02 17:12:55 尺码:S 颜色:蓝黑 x1
s** 2018-09-02 13:38:52 尺码:XL 颜色:蓝黑 x1
大** 2018-09-02 13:02:56 尺码:L 颜色:蓝黑 x1
微** 2018-09-01 18:30:52 尺码:L 颜色:蓝黑 x1