Dickies 长带斜挎包

商品详情

——   购买须知   ——

1.该商品将在下单后1-3天左右发货,周末不发货向后顺延;

2.该商品每个帐号限购10件;

3.新疆,西藏偏远地区不包邮,顺丰到付

——   售后说明   ——

该商品支持国内各大论坛鉴定,如假白送;该商品非质量问题(溢胶、线头等属做工问题,不属于质量问题)不予退货处理;如遇质量问题,可点击左下方对话按钮联系get客服进行退货操作;收到物品的7天内,在不影响二次销售的前提下,且库存允许,可联系get客服进行换货处理,换货来回运费由买家承担。


——   客服说明   ——

客服上线时间:工作日9:30-18:30在线,同时回复的人数较多的时候不一定能及时回复还请耐心等待,感谢大家对get的支持!

                                                                          

 ——   商品详情   ——买家 成交时间 尺码与颜色 数量
对** 2019-07-10 13:27:23 尺码:均码 颜色:黑色 x1
人** 2019-07-09 23:53:37 尺码:均码 颜色:黑色 x1
v** 2019-07-08 22:03:34 尺码:均码 颜色:深蓝色 x1
啊** 2019-07-04 18:37:31 尺码:均码 颜色:黑色 x1
g** 2019-07-01 13:02:12 尺码:均码 颜色:深蓝色 x1
〰** 2019-05-07 21:47:28 尺码:均码 颜色:黑色 x1
M** 2019-04-29 15:23:59 尺码:均码 颜色:深蓝色 x1
E** 2019-04-24 13:23:41 尺码:均码 颜色:黑色 x1
沙** 2019-04-13 10:13:14 尺码:均码 颜色:黑色 x1
Z** 2019-04-11 09:54:11 尺码:均码 颜色:深蓝色 x1
L** 2019-04-07 17:50:28 尺码:均码 颜色:深蓝色 x1
S** 2019-03-25 08:03:59 尺码:均码 颜色:黑色 x1
厉** 2019-03-23 14:04:55 尺码:均码 颜色:深蓝色 x1
靳** 2019-03-23 09:55:48 尺码:均码 颜色:深蓝色 x1
一** 2019-03-13 19:42:08 尺码:均码 颜色:黑色 x1
钟** 2019-03-09 17:29:29 尺码:均码 颜色:黑色 x1
F** 2019-03-07 10:52:08 尺码:均码 颜色:黑色 x1
z** 2019-03-05 15:06:52 尺码:均码 颜色:深蓝色 x1
A** 2019-03-02 21:55:37 尺码:均码 颜色:黑色 x1
〰** 2019-02-19 17:06:55 尺码:均码 颜色:深蓝色 x1
秦** 2019-02-19 13:20:28 尺码:均码 颜色:深蓝色 x1
关** 2019-02-19 11:45:03 尺码:均码 颜色:深蓝色 x1
`** 2019-02-14 01:08:17 尺码:均码 颜色:黑色 x1
a** 2019-02-12 17:59:07 尺码:均码 颜色:黑色 x1
锄** 2019-02-11 22:13:21 尺码:均码 颜色:黑色 x1
Н** 2019-02-11 21:41:35 尺码:均码 颜色:粉红 x1
Н** 2019-02-11 21:41:35 尺码:均码 颜色:黑色 x1
死** 2019-01-31 11:19:27 尺码:均码 颜色:黑色 x1
p** 2019-01-26 23:32:49 尺码:均码 颜色:黑色 x1
A** 2019-01-22 16:55:43 尺码:均码 颜色:深蓝色 x1
一** 2019-01-17 22:05:14 尺码:均码 颜色:深蓝色 x1
R** 2019-01-13 19:30:27 尺码:均码 颜色:大红 x1
哈** 2019-01-13 15:08:28 尺码:均码 颜色:黑色 x1
g** 2019-01-12 13:18:56 尺码:均码 颜色:大红 x1
两** 2018-12-18 14:16:29 尺码:均码 颜色:深蓝色 x1
能** 2018-12-11 22:27:00 尺码:均码 颜色:黑色 x1
迷** 2018-12-05 11:35:47 尺码:均码 颜色:深蓝色 x1
掌** 2018-12-04 10:51:32 尺码:均码 颜色:大红 x1
睡** 2018-11-25 22:24:15 尺码:均码 颜色:大红 x1
M** 2018-11-18 22:15:50 尺码:均码 颜色:深蓝色 x1
.** 2018-11-16 10:42:45 尺码:均码 颜色:深蓝色 x1
h** 2018-11-15 12:38:29 尺码:均码 颜色:黑色 x1
C** 2018-11-11 22:47:25 尺码:均码 颜色:深蓝色 x1
我** 2018-11-11 22:42:23 尺码:均码 颜色:黑色 x1
.** 2018-11-11 11:38:30 尺码:均码 颜色:深蓝色 x1
小** 2018-11-09 16:11:21 尺码:均码 颜色:黑色 x1
Z** 2018-11-08 19:13:16 尺码:均码 颜色:黑色 x1
随** 2018-11-02 16:08:05 尺码:均码 颜色:黑色 x1
✨** 2018-11-02 14:13:20 尺码:均码 颜色:大红 x1
仰** 2018-10-27 08:57:16 尺码:均码 颜色:黑色 x1
¥169.00 ¥199.00
  • 3天内发货
  • 限购10件