Dickies 长带斜挎包

商品详情

——   购买须知   ——

1.该商品将在下单后1-3天左右发货,周末不发货向后顺延;

2.该商品每个帐号限购10件;

3.新疆,西藏偏远地区不包邮,顺丰到付

——   售后说明   ——

该商品支持国内各大论坛鉴定,如假白送;该商品非质量问题(溢胶、线头等属做工问题,不属于质量问题)不予退货处理;如遇质量问题,可点击左下方对话按钮联系get客服进行退货操作;收到物品的7天内,在不影响二次销售的前提下,且库存允许,可联系get客服进行换货处理,换货来回运费由买家承担。


——   客服说明   ——

客服上线时间:工作日9:30-18:30在线,同时回复的人数较多的时候不一定能及时回复还请耐心等待,感谢大家对get的支持!

                                                                          

 ——   商品详情   ——买家 成交时间 尺码与颜色 数量
一** 2019-01-17 22:05:14 尺码:均码 颜色:深蓝色 x1
R** 2019-01-13 19:30:27 尺码:均码 颜色:大红 x1
哈** 2019-01-13 15:08:28 尺码:均码 颜色:黑色 x1
g** 2019-01-12 13:18:56 尺码:均码 颜色:大红 x1
两** 2018-12-18 14:16:29 尺码:均码 颜色:深蓝色 x1
能** 2018-12-11 22:27:00 尺码:均码 颜色:黑色 x1
迷** 2018-12-05 11:35:47 尺码:均码 颜色:深蓝色 x1
掌** 2018-12-04 10:51:32 尺码:均码 颜色:大红 x1
睡** 2018-11-25 22:24:15 尺码:均码 颜色:大红 x1
M** 2018-11-18 22:15:50 尺码:均码 颜色:深蓝色 x1
.** 2018-11-16 10:42:45 尺码:均码 颜色:深蓝色 x1
h** 2018-11-15 12:38:29 尺码:均码 颜色:黑色 x1
C** 2018-11-11 22:47:25 尺码:均码 颜色:深蓝色 x1
我** 2018-11-11 22:42:23 尺码:均码 颜色:黑色 x1
.** 2018-11-11 11:38:30 尺码:均码 颜色:深蓝色 x1
小** 2018-11-09 16:11:21 尺码:均码 颜色:黑色 x1
Z** 2018-11-08 19:13:16 尺码:均码 颜色:黑色 x1
随** 2018-11-02 16:08:05 尺码:均码 颜色:黑色 x1
✨** 2018-11-02 14:13:20 尺码:均码 颜色:大红 x1
仰** 2018-10-27 08:57:16 尺码:均码 颜色:黑色 x1
刘** 2018-10-22 17:32:16 尺码:均码 颜色:深蓝色 x1
_** 2018-10-19 21:16:56 尺码:均码 颜色:黑色 x1
"** 2018-10-18 10:19:54 尺码:均码 颜色:深蓝色 x1
森** 2018-10-15 13:46:51 尺码:均码 颜色:黑色 x1
S** 2018-10-14 17:02:06 尺码:均码 颜色:黑色 x1
A** 2018-10-14 15:44:44 尺码:均码 颜色:深蓝色 x1
7** 2018-10-13 14:52:06 尺码:均码 颜色:粉红 x1
y** 2018-10-07 22:16:00 尺码:均码 颜色:深蓝色 x1
阿** 2018-10-07 12:03:25 尺码:均码 颜色:粉红 x1
B** 2018-10-04 18:15:32 尺码:均码 颜色:深蓝色 x1
M** 2018-10-04 08:28:33 尺码:均码 颜色:深蓝色 x1
筱** 2018-10-03 19:52:01 尺码:均码 颜色:黑色 x1
g** 2018-10-01 12:11:33 尺码:均码 颜色:黑色 x1
G** 2018-09-30 17:23:28 尺码:均码 颜色:深蓝色 x1
火** 2018-09-28 06:52:13 尺码:均码 颜色:深蓝色 x1
林** 2018-09-27 09:13:58 尺码:均码 颜色:黑色 x1
B** 2018-09-25 19:08:33 尺码:均码 颜色:粉红 x1
P** 2018-09-24 23:27:18 尺码:均码 颜色:黑色 x1
P** 2018-09-23 20:36:22 尺码:均码 颜色:深蓝色 x1
H** 2018-09-17 18:47:26 尺码:均码 颜色:深蓝色 x1
川** 2018-09-15 17:30:28 尺码:均码 颜色:黑色 x1
g** 2018-09-15 16:48:05 尺码:均码 颜色:黑色 x1
、** 2018-09-14 22:04:20 尺码:均码 颜色:深蓝色 x1
王** 2018-09-13 01:54:26 尺码:均码 颜色:黑色 x1
清** 2018-09-11 22:15:47 尺码:均码 颜色:黑色 x1
伟** 2018-09-09 19:56:12 尺码:均码 颜色:深蓝色 x1
L** 2018-09-09 18:42:16 尺码:均码 颜色:深蓝色 x1
复** 2018-09-09 15:21:15 尺码:均码 颜色:深蓝色 x1
大** 2018-09-08 19:18:25 尺码:均码 颜色:大红 x1
👱** 2018-09-07 12:06:12 尺码:均码 颜色:黑色 x1
¥169.00 ¥199.00
  • 3天内发货
  • 限购10件