SUPER速啪 透明球鞋鞋盒AJ收藏防潮展示盒抗菌防尘鞋架鞋柜收纳盒

商品详情

——   购买须知   ——

1.该商品将在3个工作日内发货,周末不发货向后顺延;

2.该商品非质量问题不接受退换,敬请谅解!


——   售后说明   ——

该商品支持国内各大论坛鉴定,如假白送;该商品非质量问题(溢胶、线头等属做工问题,不属于质量问题)不予退货处理;如遇质量问题,可点击左下方对话按钮联系get客服进行退货操作;收到物品的7天内,在不影响二次销售的前提下,且库存允许,可联系get客服进行换货处理,换货来回运费由买家承担。


——   客服说明   ——

客服上线时间:工作日9:30-18:30在线,同时回复的人数较多的时候不一定能及时回复还请耐心等待,感谢大家对Get的支持!  ——   商品详情   ——

买家 成交时间 尺码与颜色 数量
m** 2018-10-19 14:55:44 尺码:35.5x29x23cm 颜色:6枚装 x1
仑** 2018-10-18 23:32:21 尺码:35.5x29x23cm 颜色:6枚装 x1
天** 2018-10-18 16:12:51 尺码:35.5x29x23cm 颜色:4枚装 x1
a** 2018-10-16 23:59:44 尺码:35.5x29x23cm 颜色:2枚装 x1
y** 2018-10-16 09:38:34 尺码:35.5x29x23cm 颜色:12枚装 x1
小** 2018-10-16 00:33:49 尺码:35.5x29x23cm 颜色:12枚装 x1
D** 2018-10-16 00:24:13 尺码:35.5x29x23cm 颜色:4枚装 x1
卑** 2018-10-15 17:55:54 尺码:35.5x29x23cm 颜色:2枚装 x1
m** 2018-10-15 14:40:26 尺码:35.5x29x23cm 颜色:12枚装 x1
E** 2018-10-13 22:59:13 尺码:35.5x29x23cm 颜色:6枚装 x1
肖** 2018-10-12 19:54:23 尺码:35.5x29x23cm 颜色:6枚装 x1
直** 2018-10-09 10:28:31 尺码:35.5x29x23cm 颜色:4枚装 x1
路** 2018-10-07 12:38:56 尺码:35.5x29x23cm 颜色:6枚装 x1
若** 2018-09-25 18:40:37 尺码:35.5x29x23cm 颜色:6枚装 x1
A** 2018-09-24 17:30:13 尺码:35.5x29x23cm 颜色:12枚装 x1
杨** 2018-09-22 18:04:29 尺码:35.5x29x23cm 颜色:4枚装 x1
_** 2018-09-22 16:44:20 尺码:35.5x29x23cm 颜色:12枚装 x1
Y** 2018-09-22 16:10:33 尺码:35.5x29x23cm 颜色:2枚装 x1
。** 2018-09-22 15:39:00 尺码:35.5x29x23cm 颜色:12枚装 x1
A** 2018-09-22 13:51:39 尺码:35.5x29x23cm 颜色:6枚装 x1
t** 2018-09-21 13:22:09 尺码:35.5x29x23cm 颜色:12枚装 x1
悦** 2018-09-18 19:17:10 尺码:35.5x29x23cm 颜色:2枚装 x1
杨** 2018-09-18 12:05:34 尺码:35.5x29x23cm 颜色:6枚装 x1
U** 2018-09-17 18:48:52 尺码:35.5x29x23cm 颜色:12枚装 x1
G** 2018-09-16 17:07:08 尺码:35.5x29x23cm 颜色:2枚装 x1
梦** 2018-09-16 13:02:21 尺码:35.5x29x23cm 颜色:12枚装 x2
薇** 2018-09-12 20:55:52 尺码:35.5x29x23cm 颜色:12枚装 x1
小** 2018-09-11 23:22:54 尺码:35.5x29x23cm 颜色:2枚装 x1
奕** 2018-09-09 17:30:00 尺码:35.5x29x23cm 颜色:4枚装 x1
O** 2018-09-05 16:31:18 尺码:35.5x29x23cm 颜色:2枚装 x1
徐** 2018-09-05 15:14:47 尺码:35.5x29x23cm 颜色:4枚装 x1
M** 2018-09-03 12:48:31 尺码:35.5x29x23cm 颜色:6枚装 x1
了** 2018-08-30 14:27:00 尺码:35.5x29x23cm 颜色:4枚装 x1
a** 2018-08-28 11:21:53 尺码:35.5x29x23cm 颜色:4枚装 x1
仑** 2018-08-20 16:52:47 尺码:35.5x29x23cm 颜色:6枚装 x1
洪** 2018-08-16 01:00:37 尺码:35.5x29x23cm 颜色:4枚装 x1
_** 2018-08-16 00:34:19 尺码:35.5x29x23cm 颜色:6枚装 x1
y** 2018-08-06 22:31:42 尺码:35.5x29x23cm 颜色:2枚装 x1
R** 2018-08-04 01:30:32 尺码:35.5x29x23cm 颜色:6枚装 x1
大** 2018-08-01 21:32:46 尺码:35.5x29x23cm 颜色:2枚装 x1
x** 2018-08-01 14:50:49 尺码:35.5x29x23cm 颜色:4枚装 x1
¥130.00 ¥199.00
  • 3天内发货
  • 限购10件