SUPER速啪 透明球鞋鞋盒AJ收藏防潮展示盒抗菌防尘鞋架鞋柜收纳盒

商品详情

——   购买须知   ——

1.该商品将在3个工作日内发货,周末不发货向后顺延;

2.该商品非质量问题不接受退换,敬请谅解!


——   售后说明   ——

该商品支持国内各大论坛鉴定,如假白送;该商品非质量问题(溢胶、线头等属做工问题,不属于质量问题)不予退货处理;如遇质量问题,可点击左下方对话按钮联系get客服进行退货操作;收到物品的7天内,在不影响二次销售的前提下,且库存允许,可联系get客服进行换货处理,换货来回运费由买家承担。


——   客服说明   ——

客服上线时间:工作日9:30-18:30在线,同时回复的人数较多的时候不一定能及时回复还请耐心等待,感谢大家对Get的支持!  ——   商品详情   ——

买家 成交时间 尺码与颜色 数量
青** 2019-04-20 13:21:10 尺码:35.5x29x23cm 颜色:2枚装 x1
G** 2019-04-18 22:04:28 尺码:35.5x29x23cm 颜色:12枚装 x1
共** 2019-04-17 11:07:14 尺码:35.5x29x23cm 颜色:2枚装 x1
S** 2019-04-16 15:22:15 尺码:35.5x29x23cm 颜色:4枚装 x1
果** 2019-04-11 16:42:06 尺码:35.5x29x23cm 颜色:2枚装 x1
C** 2019-04-10 20:13:49 尺码:35.5x29x23cm 颜色:4枚装 x1
R** 2019-04-10 19:00:32 尺码:35.5x29x23cm 颜色:2枚装 x1
f** 2019-04-10 11:12:08 尺码:35.5x29x23cm 颜色:2枚装 x1
w** 2019-04-07 15:21:45 尺码:35.5x29x23cm 颜色:2枚装 x1
追** 2019-04-05 02:13:01 尺码:35.5x29x23cm 颜色:4枚装 x1
w** 2019-04-04 01:33:06 尺码:35.5x29x23cm 颜色:6枚装 x1
趷** 2019-04-01 21:38:18 尺码:35.5x29x23cm 颜色:2枚装 x1
T** 2019-03-30 15:28:57 尺码:35.5x29x23cm 颜色:6枚装 x1
彭** 2019-03-27 08:43:45 尺码:35.5x29x23cm 颜色:4枚装 x1
M** 2019-03-26 01:14:43 尺码:35.5x29x23cm 颜色:6枚装 x1
초** 2019-03-24 17:14:53 尺码:35.5x29x23cm 颜色:12枚装 x1
A** 2019-03-24 12:35:35 尺码:35.5x29x23cm 颜色:12枚装 x1
钟** 2019-03-23 21:34:48 尺码:35.5x29x23cm 颜色:2枚装 x1
d** 2019-03-23 18:16:53 尺码:35.5x29x23cm 颜色:12枚装 x1
m** 2019-03-23 15:34:24 尺码:35.5x29x23cm 颜色:2枚装 x1
w** 2019-03-22 22:23:33 尺码:35.5x29x23cm 颜色:12枚装 x1
B** 2019-03-21 21:17:49 尺码:35.5x29x23cm 颜色:2枚装 x1
彭** 2019-03-21 14:13:44 尺码:35.5x29x23cm 颜色:4枚装 x1
皓** 2019-03-21 01:26:21 尺码:35.5x29x23cm 颜色:6枚装 x1
J** 2019-03-20 08:35:51 尺码:35.5x29x23cm 颜色:4枚装 x1
_** 2019-03-19 19:00:41 尺码:35.5x29x23cm 颜色:12枚装 x2
y** 2019-03-17 20:48:54 尺码:35.5x29x23cm 颜色:2枚装 x1
e** 2019-03-17 19:41:38 尺码:35.5x29x23cm 颜色:12枚装 x1
** 2019-03-17 13:36:40 尺码:35.5x29x23cm 颜色:6枚装 x1
m** 2019-03-17 09:59:34 尺码:35.5x29x23cm 颜色:2枚装 x1
小** 2019-03-16 21:09:29 尺码:35.5x29x23cm 颜色:2枚装 x1
闁** 2019-03-16 17:15:46 尺码:35.5x29x23cm 颜色:12枚装 x1
夜** 2019-03-16 15:45:22 尺码:35.5x29x23cm 颜色:4枚装 x1
u** 2019-03-16 13:31:33 尺码:35.5x29x23cm 颜色:4枚装 x1
夜** 2019-03-14 13:45:13 尺码:35.5x29x23cm 颜色:2枚装 x1
Z** 2019-03-12 21:42:31 尺码:35.5x29x23cm 颜色:12枚装 x1
Z** 2019-03-12 21:42:31 尺码:35.5x29x23cm 颜色:6枚装 x1
_** 2019-03-12 18:13:25 尺码:35.5x29x23cm 颜色:6枚装 x1
啥** 2019-03-11 06:38:23 尺码:35.5x29x23cm 颜色:12枚装 x1
啥** 2019-03-11 06:38:23 尺码:35.5x29x23cm 颜色:6枚装 x1
啥** 2019-03-11 06:38:23 尺码:35.5x29x23cm 颜色:4枚装 x1
g** 2019-03-08 23:38:55 尺码:35.5x29x23cm 颜色:12枚装 x1
巴** 2019-03-07 17:28:00 尺码:35.5x29x23cm 颜色:6枚装 x1
五** 2019-03-05 12:52:47 尺码:35.5x29x23cm 颜色:6枚装 x1
章** 2019-03-04 21:02:24 尺码:35.5x29x23cm 颜色:4枚装 x1
趷** 2019-03-01 13:06:05 尺码:35.5x29x23cm 颜色:2枚装 x1
猴** 2019-03-01 12:03:13 尺码:35.5x29x23cm 颜色:12枚装 x1
G** 2019-02-28 22:54:39 尺码:35.5x29x23cm 颜色:4枚装 x1
不** 2019-02-28 21:08:46 尺码:35.5x29x23cm 颜色:12枚装 x1
比** 2019-02-28 20:03:32 尺码:35.5x29x23cm 颜色:6枚装 x1