SUPER速啪 透明球鞋鞋盒AJ收藏防潮展示盒抗菌防尘鞋架鞋柜收纳盒

商品详情

——   购买须知   ——

1.该商品将在3个工作日内发货,周末不发货向后顺延;

2.该商品非质量问题不接受退换,敬请谅解!


——   售后说明   ——

该商品支持国内各大论坛鉴定,如假白送;该商品非质量问题(溢胶、线头等属做工问题,不属于质量问题)不予退货处理;如遇质量问题,可点击左下方对话按钮联系get客服进行退货操作;收到物品的7天内,在不影响二次销售的前提下,且库存允许,可联系get客服进行换货处理,换货来回运费由买家承担。


——   客服说明   ——

客服上线时间:工作日9:30-18:30在线,同时回复的人数较多的时候不一定能及时回复还请耐心等待,感谢大家对Get的支持!  ——   商品详情   ——

买家 成交时间 尺码与颜色 数量
意** 2019-02-18 11:29:05 尺码:35.5x29x23cm 颜色:6枚装 x1
Z** 2019-02-17 22:29:24 尺码:35.5x29x23cm 颜色:6枚装 x1
Y** 2019-02-17 19:53:49 尺码:35.5x29x23cm 颜色:2枚装 x1
肖** 2019-02-17 14:21:41 尺码:35.5x29x23cm 颜色:4枚装 x1
^** 2019-02-16 01:20:54 尺码:35.5x29x23cm 颜色:2枚装 x1
3** 2019-02-15 14:09:23 尺码:35.5x29x23cm 颜色:2枚装 x1
博** 2019-02-15 12:48:31 尺码:35.5x29x23cm 颜色:12枚装 x1
共** 2019-02-15 09:29:39 尺码:35.5x29x23cm 颜色:2枚装 x1
T** 2019-02-14 22:17:12 尺码:35.5x29x23cm 颜色:2枚装 x1
C** 2019-02-14 13:02:50 尺码:35.5x29x23cm 颜色:6枚装 x1
不** 2019-02-14 10:51:36 尺码:35.5x29x23cm 颜色:4枚装 x1
D** 2019-02-13 20:55:59 尺码:35.5x29x23cm 颜色:12枚装 x2
z** 2019-02-13 16:40:13 尺码:35.5x29x23cm 颜色:6枚装 x1
A** 2019-02-13 15:28:15 尺码:35.5x29x23cm 颜色:6枚装 x1
澤** 2019-02-12 17:47:51 尺码:35.5x29x23cm 颜色:6枚装 x1
(** 2019-02-11 23:33:30 尺码:35.5x29x23cm 颜色:4枚装 x1
s** 2019-02-11 17:47:22 尺码:35.5x29x23cm 颜色:4枚装 x1
_** 2019-02-11 13:27:37 尺码:35.5x29x23cm 颜色:12枚装 x1
g** 2019-02-09 15:26:55 尺码:35.5x29x23cm 颜色:6枚装 x1
練** 2019-02-09 13:48:40 尺码:35.5x29x23cm 颜色:6枚装 x1
B** 2019-02-09 12:10:09 尺码:35.5x29x23cm 颜色:4枚装 x1
阿** 2019-02-07 22:50:59 尺码:35.5x29x23cm 颜色:4枚装 x1
武** 2019-02-07 12:58:05 尺码:35.5x29x23cm 颜色:4枚装 x1
三** 2019-02-06 15:52:21 尺码:35.5x29x23cm 颜色:4枚装 x1
刘** 2019-02-06 14:03:37 尺码:35.5x29x23cm 颜色:2枚装 x1
高** 2019-02-04 21:06:56 尺码:35.5x29x23cm 颜色:2枚装 x1
我** 2019-02-01 12:00:08 尺码:35.5x29x23cm 颜色:12枚装 x1
小** 2019-01-29 13:07:20 尺码:35.5x29x23cm 颜色:12枚装 x1
独** 2019-01-23 12:45:18 尺码:35.5x29x23cm 颜色:12枚装 x2
独** 2019-01-23 12:45:18 尺码:35.5x29x23cm 颜色:6枚装 x1
a** 2019-01-22 13:11:09 尺码:35.5x29x23cm 颜色:2枚装 x1
♬** 2019-01-22 11:45:46 尺码:35.5x29x23cm 颜色:12枚装 x1
华** 2019-01-22 10:41:02 尺码:35.5x29x23cm 颜色:2枚装 x1
j** 2019-01-16 17:04:15 尺码:35.5x29x23cm 颜色:12枚装 x1
K** 2019-01-11 15:37:52 尺码:35.5x29x23cm 颜色:4枚装 x1
不** 2019-01-10 19:35:09 尺码:35.5x29x23cm 颜色:12枚装 x1
不** 2019-01-10 19:34:47 尺码:35.5x29x23cm 颜色:12枚装 x1
b** 2019-01-09 15:11:32 尺码:35.5x29x23cm 颜色:4枚装 x1
B** 2019-01-09 01:46:46 尺码:35.5x29x23cm 颜色:4枚装 x1
畅** 2019-01-08 07:08:58 尺码:35.5x29x23cm 颜色:2枚装 x1
W** 2019-01-07 21:00:18 尺码:35.5x29x23cm 颜色:4枚装 x1
g** 2019-01-07 00:03:12 尺码:35.5x29x23cm 颜色:2枚装 x1
华** 2019-01-06 12:09:33 尺码:35.5x29x23cm 颜色:4枚装 x1
W** 2019-01-04 20:33:56 尺码:35.5x29x23cm 颜色:2枚装 x1
j** 2019-01-03 09:56:33 尺码:35.5x29x23cm 颜色:12枚装 x1
仑** 2019-01-02 22:42:32 尺码:35.5x29x23cm 颜色:4枚装 x1
K** 2019-01-02 14:31:19 尺码:35.5x29x23cm 颜色:12枚装 x1
章** 2019-01-01 19:36:12 尺码:35.5x29x23cm 颜色:2枚装 x1
章** 2019-01-01 19:36:12 尺码:35.5x29x23cm 颜色:6枚装 x1
D** 2019-01-01 18:26:00 尺码:35.5x29x23cm 颜色:4枚装 x1
¥130.00 ¥199.00
  • 3天内发货
  • 限购10件