Monster Guardians 拖鞋 S01001

商品详情

——   购买须知   ——

1.该商品将在下单后1-3天左右发货,周末不发货向后顺延;

2.该商品每个帐号限购10件;

——   售后说明   ——

该商品支持国内各大论坛鉴定,如假白送;该商品非质量问题(溢胶、线头等属做工问题,不属于质量问题)不予退货处理;如遇质量问题,可点击左下方对话按钮联系get客服进行退货操作;收到物品的7天内,在不影响二次销售的前提下,且库存允许,可联系get客服进行换货处理,换货来回运费由买家承担。


——   客服说明   ——

客服上线时间:工作日9:30-18:30在线,同时回复的人数较多的时候不一定能及时回复还请耐心等待,感谢大家对Get的支持!  ——   商品详情   ——买家 成交时间 尺码与颜色 数量
汤** 2019-08-03 14:01:26 尺码:44 颜色:黑白 x1
炙** 2019-07-23 20:33:56 尺码:42 颜色:黑白 x1
A** 2019-07-06 16:53:57 尺码:44 颜色:黑白 x1
龙** 2019-07-03 16:40:50 尺码:44 颜色:黑白 x1
陈** 2019-06-30 17:34:03 尺码:42 颜色:黑白 x1
j** 2019-06-24 22:58:36 尺码:44 颜色:黑白 x1
苏** 2019-06-14 14:12:59 尺码:44 颜色:黑白 x1
张** 2019-06-02 16:14:37 尺码:44 颜色:黑白 x1
m** 2019-05-24 20:25:15 尺码:42 颜色:黑白 x1
阿** 2019-05-19 16:54:36 尺码:42 颜色:黑白 x1
S** 2019-05-14 22:16:09 尺码:44 颜色:黑白 x1
丶** 2019-05-09 20:32:04 尺码:42 颜色:黑白 x1
俊** 2019-04-23 17:35:49 尺码:40 颜色:黑白 x1
俊** 2019-04-23 17:30:01 尺码:38 颜色:黑白 x1
s** 2019-04-07 22:15:17 尺码:42 颜色:黑白 x1
热** 2019-03-17 10:15:58 尺码:44 颜色:黑白 x1
Z** 2019-03-03 13:09:12 尺码:40 颜色:黑白 x1
钱** 2018-12-27 23:54:47 尺码:42 颜色:黑白 x1
历** 2018-12-12 02:30:03 尺码:42 颜色:黑白 x1
吳** 2018-10-18 19:44:14 尺码:42 颜色:黑白 x1
Z** 2018-09-28 00:52:04 尺码:44 颜色:黑白 x1
g** 2018-09-06 00:38:38 尺码:42 颜色:黑白 x1
小** 2018-09-04 18:31:14 尺码:40 颜色:黑白 x1
2** 2018-08-22 18:03:43 尺码:40 颜色:黑白 x1
炙** 2018-08-17 06:34:08 尺码:42 颜色:黑白 x1
夕** 2018-08-11 09:09:22 尺码:42 颜色:黑白 x1
左** 2018-07-04 00:50:13 尺码:42 颜色:黑白 x1
随** 2018-07-02 18:01:55 尺码:42 颜色:黑白 x1
ノ** 2018-06-26 12:53:38 尺码:42 颜色:黑白 x1
m** 2018-06-24 21:11:54 尺码:44 颜色:黑白 x1
¥195.00 ¥288.00
  • 3天内发货
  • 限购10件