JOESPIRIT 趣味玩夏 轻便透气 生动有趣烫画 T恤 黑白两色 男女同款 coca cola YT036

商品详情

——   购买须知   ——

1.该商品将在下单后1-3天左右发货,周末不发货向后顺延;

2.该商品每个帐号限购10件;

——   售后说明   ——

该商品支持国内各大论坛鉴定,如假白送;该商品非质量问题(溢胶、线头等属做工问题,不属于质量问题)不予退货处理;如遇质量问题,可点击左下方对话按钮联系get客服进行退货操作;收到物品的7天内,在不影响二次销售的前提下,且库存允许,可联系get客服进行换货处理,换货来回运费由买家承担。


——   客服说明   ——

客服上线时间:工作日9:30-18:30在线,同时回复的人数较多的时候不一定能及时回复还请耐心等待,感谢大家对Get的支持!


  ——   商品详情   ——

发现这个世界很有趣,是因为你变有趣了

其实这个世界没有变,只是你变了 以20世纪初第二次科技革命 美国消费文化的崛起为取材背景。黑白基底的背景搭配趣味烫画。轻便透气,生动有趣。

#趣味玩夏系列# why not?!️


买家 成交时间 尺码与颜色 数量
曹** 2018-09-19 21:32:23 尺码:M 颜色:红色 x1
婧** 2018-09-18 23:30:54 尺码:XL 颜色:黑色 x1
T** 2018-09-18 21:24:27 尺码:M 颜色:黑色 x1
S** 2018-09-18 13:47:06 尺码:XL 颜色:红色 x1
以** 2018-09-18 07:14:42 尺码:L 颜色:红色 x1
Y** 2018-09-17 22:12:46 尺码:L 颜色:黑色 x1
S** 2018-09-17 11:09:26 尺码:XL 颜色:红色 x1
A** 2018-09-15 17:53:12 尺码:M 颜色:黑色 x1
探** 2018-09-15 15:18:12 尺码:XL 颜色:黑色 x1
M** 2018-09-15 12:13:52 尺码:M 颜色:白色 x1
小** 2018-09-14 20:53:23 尺码:XL 颜色:红色 x1
J** 2018-09-14 00:26:56 尺码:L 颜色:白色 x1
9** 2018-09-12 17:15:30 尺码:L 颜色:白色 x1
9** 2018-09-12 17:15:04 尺码:L 颜色:红色 x1
骚** 2018-09-12 13:22:23 尺码:M 颜色:黑色 x1
A** 2018-09-12 12:54:49 尺码:L 颜色:白色 x1
9** 2018-09-11 21:12:25 尺码:L 颜色:红色 x1
9** 2018-09-11 21:11:21 尺码:L 颜色:白色 x1
9** 2018-09-11 17:07:19 尺码:L 颜色:白色 x1
小** 2018-09-11 08:52:08 尺码:M 颜色:黑色 x1
汪** 2018-09-10 13:16:40 尺码:L 颜色:红色 x1
🍉** 2018-09-09 15:25:52 尺码:XL 颜色:黑色 x1
吴** 2018-09-09 14:54:17 尺码:L 颜色:白色 x1
我** 2018-09-08 11:33:57 尺码:S 颜色:红色 x1
g** 2018-09-06 16:00:36 尺码:L 颜色:白色 x1
淼** 2018-09-06 12:52:35 尺码:M 颜色:红色 x1
g** 2018-09-06 10:59:52 尺码:M 颜色:红色 x1
H** 2018-09-05 22:54:04 尺码:M 颜色:红色 x1
、** 2018-09-05 13:16:03 尺码:L 颜色:黑色 x1
L** 2018-09-04 11:45:54 尺码:M 颜色:红色 x1
一** 2018-09-03 22:07:04 尺码:L 颜色:红色 x1
一** 2018-09-03 22:04:10 尺码:S 颜色:红色 x1
李** 2018-09-03 18:10:57 尺码:M 颜色:白色 x1
七** 2018-09-02 00:05:07 尺码:S 颜色:红色 x1
9** 2018-09-01 18:22:43 尺码:XL 颜色:黑色 x1
9** 2018-09-01 18:13:19 尺码:L 颜色:红色 x1
_** 2018-09-01 17:02:04 尺码:S 颜色:白色 x1
工** 2018-09-01 04:22:25 尺码:S 颜色:红色 x1
d** 2018-08-31 12:36:04 尺码:XL 颜色:黑色 x1
你** 2018-08-31 11:36:04 尺码:XL 颜色:黑色 x1
软** 2018-08-30 23:47:28 尺码:M 颜色:黑色 x1
李** 2018-08-29 04:37:38 尺码:M 颜色:红色 x1
陈** 2018-08-26 21:52:14 尺码:XL 颜色:红色 x1
顾** 2018-08-26 19:12:33 尺码:XL 颜色:黑色 x1
I** 2018-08-24 10:40:15 尺码:L 颜色:白色 x1
钟** 2018-08-24 03:49:38 尺码:L 颜色:黑色 x1
范** 2018-08-24 02:38:38 尺码:L 颜色:红色 x1
N** 2018-08-23 23:35:29 尺码:XL 颜色:黑色 x1
N** 2018-08-23 23:35:29 尺码:S 颜色:黑色 x1
g** 2018-08-23 17:00:33 尺码:XL 颜色:黑色 x1