GZKHCOM 复古校裤男女情侣宽松印花国潮休闲潮流撞色运动长裤 A93032

商品详情

——   购买须知   ——

1.该商品将在3个工作日内发货,周末不发货向后顺延;

2.该商品每个帐号限购10件;

——   售后说明   ——

该商品支持国内各大论坛鉴定,如假白送;该商品非质量问题(溢胶、线头等属做工问题,不属于质量问题)不予退货处理;如遇质量问题,可点击左下方对话按钮联系get客服进行退货操作;收到物品的7天内,在不影响二次销售的前提下,且库存允许,可联系get客服进行换货处理,换货来回运费由买家承担。


——   客服说明   ——

客服上线时间:工作日9:30-18:30在线,同时回复的人数较多的时候不一定能及时回复还请耐心等待,感谢大家对Get的支持!  ——   商品详情   ——

买家 成交时间 尺码与颜色 数量
l** 2018-11-14 23:00:27 尺码:2XL 颜色:黑色 x1
嗷** 2018-11-14 13:34:32 尺码:2XL 颜色:红色 x1
鬼** 2018-11-12 16:54:23 尺码:L 颜色:红色 x1
懂** 2018-11-09 22:29:07 尺码:XL 颜色:黑色 x1
心** 2018-11-09 10:11:35 尺码:XL 颜色:黑色 x1
X** 2018-11-04 17:05:46 尺码:2XL 颜色:黑色 x1
酷** 2018-11-03 21:51:27 尺码:L 颜色:黑色 x1
左** 2018-11-03 14:21:40 尺码:M 颜色:红色 x1
f** 2018-11-02 16:59:26 尺码:S 颜色:紫色 x1
祝** 2018-11-02 11:49:40 尺码:2XL 颜色:红色 x1
悲** 2018-10-28 20:27:11 尺码:XL 颜色:红色 x1
吉** 2018-10-28 17:15:20 尺码:L 颜色:黑色 x1
O** 2018-10-28 15:38:48 尺码:L 颜色:红色 x1
h** 2018-10-28 15:11:11 尺码:M 颜色:红色 x1
享** 2018-10-28 11:47:00 尺码:L 颜色:黑色 x1
i** 2018-10-25 17:43:21 尺码:L 颜色:红色 x1
安** 2018-10-22 22:23:45 尺码:S 颜色:紫色 x1
好** 2018-10-21 09:12:05 尺码:L 颜色:黑色 x1
金** 2018-10-18 11:08:29 尺码:L 颜色:黑色 x1
李** 2018-10-18 10:08:01 尺码:M 颜色:紫色 x1
M** 2018-10-18 00:34:10 尺码:S 颜色:红色 x1
王** 2018-10-16 10:48:23 尺码:M 颜色:黑色 x1
Z** 2018-10-16 01:14:28 尺码:XL 颜色:黑色 x1
吴** 2018-10-15 22:38:55 尺码:XL 颜色:黑色 x1
V** 2018-10-15 13:31:28 尺码:L 颜色:黑色 x1
清** 2018-10-13 23:40:10 尺码:M 颜色:红色 x1
━** 2018-10-13 12:08:48 尺码:L 颜色:黑色 x1
w** 2018-10-13 00:09:00 尺码:M 颜色:紫色 x1
B** 2018-10-11 20:49:04 尺码:2XL 颜色:黑色 x1
F** 2018-10-11 20:35:41 尺码:L 颜色:黑色 x1
N** 2018-10-11 15:37:44 尺码:M 颜色:黑色 x1
倪** 2018-10-11 10:54:34 尺码:S 颜色:红色 x1
卫** 2018-10-10 21:47:21 尺码:M 颜色:黑色 x1
从** 2018-10-10 15:28:35 尺码:XL 颜色:黑色 x1
D** 2018-10-10 15:12:49 尺码:M 颜色:黑色 x1
D** 2018-10-10 15:12:49 尺码:M 颜色:红色 x1
H** 2018-10-10 15:08:29 尺码:L 颜色:黑色 x1
M** 2018-10-08 17:15:58 尺码:S 颜色:紫色 x1
你** 2018-10-08 13:56:19 尺码:M 颜色:紫色 x1
劉** 2018-10-07 22:22:30 尺码:XL 颜色:黑色 x1
F** 2018-10-06 20:05:25 尺码:M 颜色:紫色 x1
天** 2018-10-06 18:47:05 尺码:2XL 颜色:黑色 x1
【** 2018-10-06 10:09:17 尺码:S 颜色:红色 x1
微** 2018-10-05 20:03:56 尺码:S 颜色:紫色 x1
E** 2018-10-05 11:35:47 尺码:XL 颜色:黑色 x1
古** 2018-10-04 22:59:58 尺码:L 颜色:红色 x1
b** 2018-10-01 14:20:15 尺码:2XL 颜色:红色 x1
凢** 2018-10-01 12:29:12 尺码:XL 颜色:黑色 x1
¿** 2018-09-30 21:23:48 尺码:M 颜色:红色 x1
哦** 2018-09-29 20:32:01 尺码:L 颜色:红色 x1
¥199.00 ¥248.00
  • 3天内发货
  • 限购10件