NL23HOOD Friendship Tee 友谊恶搞短袖

商品详情

——   购买须知   ——

1.该商品将在下单后1-3天左右发货,周末不发货向后顺延;

2.该商品每个帐号限购10件;

——   售后说明   ——

该商品支持国内各大论坛鉴定,如假白送;该商品非质量问题(溢胶、线头等属做工问题,不属于质量问题)不予退货处理;如遇质量问题,可点击左下方对话按钮联系get客服进行退货操作;收到物品的7天内,在不影响二次销售的前提下,且库存允许,可联系get客服进行换货处理,换货来回运费由买家承担。


——   客服说明   ——

客服上线时间:工作日9:30-18:30在线,同时回复的人数较多的时候不一定能及时回复还请耐心等待,感谢大家对Get的支持!  ——   商品详情   ——

该商品男女同款。


买家 成交时间 尺码与颜色 数量
_** 2018-05-23 10:47:06 尺码:XL 颜色:白 x1
。** 2018-05-22 13:31:09 尺码:XL 颜色:黑 x1
潇** 2018-05-19 17:19:05 尺码:XL 颜色:黑 x1
点** 2018-05-17 16:00:39 尺码:XL 颜色:黑 x1
♐** 2018-05-16 12:42:52 尺码:L 颜色:黑 x1
次** 2018-05-16 07:32:45 尺码:S 颜色:黑 x1
吴** 2018-05-15 19:55:04 尺码:L 颜色:白 x1
☮** 2018-05-15 11:28:27 尺码:M 颜色:白 x1
H** 2018-05-14 12:01:03 尺码:M 颜色:白 x1
一** 2018-05-14 06:53:36 尺码:M 颜色:黑 x1
十** 2018-05-14 01:51:31 尺码:XL 颜色:黑 x1
g** 2018-05-13 22:16:40 尺码:S 颜色:白 x1
小** 2018-05-13 20:22:12 尺码:S 颜色:黑 x1
熙** 2018-05-13 15:40:06 尺码:XL 颜色:白 x1
鸢** 2018-05-13 14:44:01 尺码:XL 颜色:黑 x1
大** 2018-05-13 10:01:31 尺码:XL 颜色:白 x1
m** 2018-05-13 08:47:42 尺码:XL 颜色:白 x1
嘚** 2018-05-12 21:25:08 尺码:L 颜色:白 x1
帕** 2018-05-12 20:07:27 尺码:XL 颜色:白 x1
L** 2018-05-12 16:42:05 尺码:XL 颜色:黑 x1
夯** 2018-05-12 15:50:57 尺码:L 颜色:黑 x1
杨** 2018-05-12 07:05:09 尺码:L 颜色:白 x1
女** 2018-05-12 02:46:04 尺码:L 颜色:黑 x1
L** 2018-05-11 17:23:36 尺码:XL 颜色:白 x1
c** 2018-05-11 16:20:52 尺码:M 颜色:白 x1
w** 2018-05-11 15:24:40 尺码:XL 颜色:黑 x1
三** 2018-05-11 15:00:52 尺码:L 颜色:黑 x1
☮** 2018-05-11 13:57:54 尺码:M 颜色:黑 x1
h** 2018-05-11 09:50:59 尺码:XL 颜色:黑 x1
永** 2018-05-11 09:17:52 尺码:XL 颜色:黑 x1
西** 2018-05-11 08:41:35 尺码:M 颜色:黑 x1
L** 2018-05-11 08:07:20 尺码:L 颜色:白 x1
D** 2018-05-11 01:49:02 尺码:M 颜色:白 x1
G** 2018-05-10 22:08:57 尺码:M 颜色:白 x1
も** 2018-05-10 20:14:44 尺码:XL 颜色:黑 x1
g** 2018-05-10 17:52:10 尺码:M 颜色:黑 x1
s** 2018-05-10 17:18:35 尺码:L 颜色:白 x1
基** 2018-05-10 16:13:57 尺码:M 颜色:黑 x1
马** 2018-05-10 14:49:05 尺码:M 颜色:白 x1
l** 2018-05-10 13:59:46 尺码:XL 颜色:白 x1
g** 2018-05-09 16:35:34 尺码:M 颜色:黑 x1
ʙ** 2018-05-07 22:57:17 尺码:L 颜色:黑 x1
滑** 2018-05-07 15:25:30 尺码:L 颜色:白 x1
刘** 2018-05-06 18:12:38 尺码:XL 颜色:白 x1
S** 2018-05-04 14:21:32 尺码:L 颜色:白 x1
圣** 2018-05-03 10:22:26 尺码:M 颜色:黑 x1
l** 2018-05-01 11:04:01 尺码:XL 颜色:白 x1
几** 2018-04-30 13:32:49 尺码:XL 颜色:白 x1
谢** 2018-04-29 23:33:33 尺码:M 颜色:白 x1
圣** 2018-04-25 16:28:21 尺码:L 颜色:黑 x1