killwinner 18ss迷彩拼接短裤

商品详情

——   购买须知   ——

1.该商品将在下单后1-3天左右发货,周末不发货向后顺延;

2.该商品每个帐号限购10件;


——   售后说明   ——

该商品支持国内各大论坛鉴定,如假白送;该商品非质量问题(溢胶、线头等属做工问题,不属量问题)不予退货处理;如遇质量问题,可点击左下方对话按钮联系get客服进行退货操作;收到物品的7天内,在不影响二次销售的前提下,且库存允许,可联系get客服进行换货处理,换货来回运费由买家承担。


——   客服说明   ——

客服上线时间:工作日9:30-18:30在线,同时回复的人数较多的时候不一定能及时回复还请耐心等待,感谢大家对Get的支持!


                                                                       ——   商品详情   ——

买家 成交时间 尺码与颜色 数量
少** 2018-08-19 14:24:01 尺码:XL 颜色:黑色 x1
人** 2018-08-13 22:35:30 尺码:XL 颜色:灰色 x1
清** 2018-08-12 23:49:11 尺码:L 颜色:黑色 x1
🙇** 2018-08-10 16:29:25 尺码:XL 颜色:黑紫配色 x1
A** 2018-08-05 17:33:03 尺码:XL 颜色:黑紫配色 x1
B** 2018-08-05 16:19:35 尺码:L 颜色:黑色 x1
大** 2018-08-02 11:33:58 尺码:M 颜色:灰色 x1
瞎** 2018-08-01 11:59:21 尺码:XL 颜色:黑紫配色 x1
阿** 2018-07-29 12:02:15 尺码:XL 颜色:黑紫配色 x1
Q** 2018-07-29 11:28:05 尺码:L 颜色:黑色 x1
l** 2018-07-24 21:44:40 尺码:XL 颜色:黑色 x1
清** 2018-07-23 23:44:12 尺码:XL 颜色:黑色 x1
殇** 2018-07-23 21:13:02 尺码:L 颜色:黑色 x1
殇** 2018-07-23 21:13:02 尺码:L 颜色:黑紫配色 x1
z** 2018-07-22 21:40:35 尺码:L 颜色:黑色 x1
钢** 2018-07-21 19:46:26 尺码:L 颜色:灰色 x1
_** 2018-07-21 19:30:12 尺码:L 颜色:黑紫配色 x1
d** 2018-07-19 23:05:56 尺码:XL 颜色:黑色 x1
秦** 2018-07-17 23:57:53 尺码:M 颜色:灰色 x1
冷** 2018-07-15 20:15:27 尺码:M 颜色:灰色 x1
X** 2018-07-15 15:43:49 尺码:L 颜色:黑紫配色 x1
深** 2018-07-14 00:32:35 尺码:XL 颜色:黑色 x1
🌞** 2018-07-13 19:45:41 尺码:XL 颜色:灰色 x1
哈** 2018-07-13 13:58:23 尺码:M 颜色:灰色 x1
帅** 2018-07-12 15:52:09 尺码:L 颜色:黑紫配色 x1
D** 2018-07-09 20:59:06 尺码:L 颜色:灰色 x1
P** 2018-07-09 12:41:14 尺码:L 颜色:黑紫配色 x1
R** 2018-07-09 10:32:56 尺码:M 颜色:黑色 x1
y** 2018-07-09 01:15:10 尺码:XL 颜色:黑色 x1
h** 2018-07-08 10:23:08 尺码:XL 颜色:黑色 x1
大** 2018-07-06 20:12:36 尺码:L 颜色:黑色 x1
R** 2018-07-05 09:53:01 尺码:L 颜色:黑色 x1
D** 2018-07-04 00:07:37 尺码:XL 颜色:灰色 x1
i** 2018-07-03 14:28:50 尺码:M 颜色:灰色 x1
i** 2018-07-03 13:43:40 尺码:M 颜色:黑紫配色 x1
A** 2018-07-01 03:52:00 尺码:XL 颜色:黑紫配色 x1
ゞ** 2018-06-30 22:25:47 尺码:XL 颜色:灰色 x1
A** 2018-06-30 15:19:57 尺码:L 颜色:黑色 x1
a** 2018-06-30 10:41:54 尺码:L 颜色:灰色 x1
H** 2018-06-29 19:51:15 尺码:XL 颜色:黑紫配色 x1
g** 2018-06-29 12:26:08 尺码:L 颜色:黑紫配色 x1
徐** 2018-06-29 03:34:49 尺码:L 颜色:黑色 x1
对** 2018-06-28 21:30:34 尺码:M 颜色:黑紫配色 x1
霹** 2018-06-28 20:10:22 尺码:XL 颜色:黑紫配色 x1
B** 2018-06-26 17:47:48 尺码:M 颜色:黑色 x1
宮** 2018-06-25 19:34:36 尺码:M 颜色:黑色 x1
傑** 2018-06-24 21:31:00 尺码:L 颜色:灰色 x1
吴** 2018-06-20 22:46:54 尺码:XL 颜色:黑色 x1
醉** 2018-06-18 10:31:27 尺码:XL 颜色:灰色 x1
这** 2018-06-17 07:39:17 尺码:L 颜色:黑紫配色 x1
¥188.00 ¥249.00
  • 3天内发货
  • 限购3件