Adidas 2018WIN THE FINALS 好好学习 天天打球 黑白两色 短袖DU1043 DU1042

商品详情

——   售后说明   ——

该商品支持国内各大论坛鉴定,如假白送;该商品非质量问题(溢胶、线头等属做工问题,不属于质量问题)不予退货处理;如遇质量问题,可点击左下方对话按钮联系get客服进行退货操作;收到物品的7天内,在不影响二次销售的前提下,且库存允许,可联系get客服进行换货处理,换货来回运费由买家承担。


——   客服说明   ——

客服上线时间:工作日9:30-18:30在线,同时回复的人数较多的时候不一定能及时回复还请耐心等待,感谢大家对Get的支持!  ——   商品详情   ——


买家 成交时间 尺码与颜色 数量
哎** 2018-04-19 16:53:04 尺码:2XL 颜色:黑色 x1
吴** 2018-04-19 14:31:18 尺码:M 颜色:黑色 x1
微** 2018-04-18 22:33:19 尺码:L 颜色:黑色 x1
B** 2018-04-18 21:25:21 尺码:XL 颜色:黑色 x1
z** 2018-04-18 20:39:49 尺码:XL 颜色:黑色 x1
L** 2018-04-18 19:11:16 尺码:L 颜色:黑色 x1
1** 2018-04-18 18:26:48 尺码:L 颜色:黑色 x1
读** 2018-04-17 23:01:56 尺码:2XL 颜色:黑色 x1
z** 2018-04-17 22:25:31 尺码:2XL 颜色:黑色 x1
宰** 2018-04-15 16:41:32 尺码:L 颜色:白色 x1
🗿** 2018-04-15 14:39:15 尺码:L 颜色:白色 x1
F** 2018-04-15 12:09:14 尺码:M 颜色:黑色 x1
侯** 2018-04-15 10:10:41 尺码:M 颜色:黑色 x1
侯** 2018-04-15 10:09:36 尺码:M 颜色:黑色 x1
侯** 2018-04-15 10:04:04 尺码:M 颜色:黑色 x1
懵** 2018-04-15 10:02:59 尺码:2XL 颜色:黑色 x1
萌** 2018-04-15 03:10:52 尺码:XL 颜色:黑色 x1
T** 2018-04-14 22:53:34 尺码:XL 颜色:白色 x1
许** 2018-04-14 20:12:09 尺码:XL 颜色:黑色 x1
,** 2018-04-14 08:22:00 尺码:2XL 颜色:黑色 x1
I** 2018-04-14 00:27:36 尺码:2XL 颜色:黑色 x1
孬** 2018-04-13 20:58:06 尺码:XL 颜色:黑色 x1
g** 2018-04-13 19:41:45 尺码:L 颜色:黑色 x1
深** 2018-04-13 11:43:49 尺码:S 颜色:黑色 x1
你** 2018-04-13 08:08:44 尺码:M 颜色:黑色 x1
掌** 2018-04-12 19:06:24 尺码:M 颜色:黑色 x1
B** 2018-04-12 09:20:23 尺码:M 颜色:白色 x1
奈** 2018-04-12 02:15:34 尺码:L 颜色:黑色 x1
勒** 2018-04-11 22:20:12 尺码:L 颜色:白色 x1
P** 2018-04-10 12:44:44 尺码:XL 颜色:黑色 x1
追** 2018-04-05 18:56:17 尺码:S 颜色:白色 x1
k** 2018-04-05 12:23:11 尺码:XL 颜色:黑色 x1
¥159.00 ¥249.00
  • 3天内发货