Monster Guardians MSGD专业运动健身训练无袖背心圆弧潮流剪裁(21)251740 A00009

商品详情

——   购买须知   ——

1.该商品将在下单后1-3天左右发货,周末不发货向后顺延;

2.该商品每个帐号限购10件;

——   售后说明   ——

该商品支持国内各大论坛鉴定,如假白送;该商品非质量问题(溢胶、线头等属做工问题,不属于质量问题)不予退货处理;如遇质量问题,可点击左下方对话按钮联系get客服进行退货操作;收到物品的7天内,在不影响二次销售的前提下,且库存允许,可联系get客服进行换货处理,换货来回运费由买家承担。


——   客服说明   ——

客服上线时间:工作日9:30-18:30在线,同时回复的人数较多的时候不一定能及时回复还请耐心等待,感谢大家对Get的支持!  ——   商品详情   ——
买家 成交时间 尺码与颜色 数量
w** 2020-02-07 11:11:13 尺码:L 颜色:白色 x1
劉** 2019-12-02 21:50:23 尺码:L 颜色:白色 x1
劉** 2019-11-27 00:22:27 尺码:M 颜色:黑色 x1
n** 2019-11-23 13:48:05 尺码:M 颜色:黑色 x1
边** 2019-08-24 10:48:03 尺码:M 颜色:黑色 x1
乐** 2019-08-11 11:26:02 尺码:XL 颜色:黑色 x1
B** 2019-08-01 23:35:33 尺码:L 颜色:黑色 x1
s** 2019-07-30 08:55:29 尺码:M 颜色:黑色 x1
车** 2019-07-22 00:15:22 尺码:L 颜色:黑色 x1
肉** 2019-07-08 20:52:00 尺码:XL 颜色:黑色 x1
小** 2019-07-02 10:44:01 尺码:M 颜色:白色 x1
你** 2019-06-28 15:29:29 尺码:M 颜色:黑色 x1
d** 2019-06-18 20:30:37 尺码:L 颜色:黑色 x1
吧** 2019-06-17 15:16:52 尺码:M 颜色:黑色 x1
吧** 2019-06-15 12:23:37 尺码:XL 颜色:黑色 x1
你** 2019-05-28 10:31:24 尺码:L 颜色:黑色 x1
大** 2019-04-27 23:11:51 尺码:M 颜色:黑色 x1
C** 2019-04-10 16:09:03 尺码:XL 颜色:黑色 x1
阿** 2019-03-30 11:37:51 尺码:M 颜色:黑色 x1
自** 2019-03-25 13:39:55 尺码:M 颜色:白色 x1
自** 2019-03-21 11:18:41 尺码:L 颜色:黑色 x1
T** 2018-12-14 01:43:45 尺码:M 颜色:白色 x1
国** 2018-09-16 01:32:17 尺码:XL 颜色:黑色 x1
国** 2018-09-12 23:32:48 尺码:XL 颜色:白色 x1
M** 2018-09-12 01:14:19 尺码:XL 颜色:黑色 x1
M** 2018-08-25 17:18:37 尺码:M 颜色:黑色 x1
L** 2018-08-22 12:18:25 尺码:L 颜色:白色 x1
天** 2018-08-15 12:12:28 尺码:M 颜色:黑色 x1
E** 2018-08-04 19:39:42 尺码:M 颜色:白色 x1
▓** 2018-08-02 20:03:20 尺码:L 颜色:黑色 x1
大** 2018-07-30 17:13:03 尺码:M 颜色:黑色 x1
独** 2018-07-30 06:24:49 尺码:L 颜色:黑色 x1
大** 2018-07-29 21:13:47 尺码:M 颜色:黑色 x1
刘** 2018-07-14 18:11:20 尺码:XL 颜色:黑色 x1
劲** 2018-07-12 17:14:49 尺码:M 颜色:白色 x1
扑** 2018-07-08 10:14:45 尺码:M 颜色:黑色 x1
I** 2018-07-07 15:26:08 尺码:M 颜色:黑色 x1
。** 2018-07-04 22:44:51 尺码:M 颜色:白色 x1
你** 2018-06-21 22:06:00 尺码:L 颜色:黑色 x1
不** 2018-06-19 13:21:26 尺码:XL 颜色:黑色 x1
D** 2018-06-13 20:39:45 尺码:XL 颜色:黑色 x1
不** 2018-06-13 15:38:25 尺码:L 颜色:黑色 x1
不** 2018-06-10 16:39:05 尺码:XL 颜色:黑色 x1
m** 2018-06-09 10:37:22 尺码:XL 颜色:黑色 x1
g** 2018-05-31 18:52:35 尺码:L 颜色:黑色 x1
夜** 2018-05-23 17:16:57 尺码:XL 颜色:黑色 x1
孩** 2018-04-27 11:55:20 尺码:M 颜色:黑色 x1
雨** 2018-04-17 09:53:03 尺码:M 颜色:黑色 x1
l** 2018-04-12 18:36:45 尺码:L 颜色:黑色 x1
尧** 2018-04-11 19:33:19 尺码:L 颜色:黑色 x1
¥299.00 ¥299.00
  • 3天内发货
  • 限购3件