Monster Guardians 专业运动健身训练网眼背心|PUSH YOUR LIMITS (21)251540

商品详情

——   购买须知   ——

1.该商品将在1-3个工作日左右发货,周末不发货向后顺延,超时发货则赔偿20元无门槛优惠券给买家;

2.该商品每个帐号限购10件;如发现多个订单为相同地址相同IP,或者相同收件人均视为一个ID处理。我司将有权拒绝发货超额部分,敬请谅解!

——   售后说明   ——


该商品支持国内各大论坛鉴定,如假白送;该商品非质量问题(溢胶、线头等属做工问题,不属于质量问题)不予退货处理;如遇质量问题,可点击左下方对话按钮联系get客服进行退货操作


——   客服说明   ——

如您有任何疑问,请随时联系在线客服。客服上线时间:工作日9:00-18:00在线,同时回复的人数较多的时候不一定能及时回复还请耐心等待,感谢大家对get的支持!


  ——   商品详情   ——

买家 成交时间 尺码与颜色 数量
强** 2020-04-16 08:08:24 尺码:S 颜色:红色 x1
F** 2019-10-12 14:51:19 尺码:M 颜色:红色 x1
队** 2019-09-19 21:48:49 尺码:L 颜色:红色 x1
c** 2019-06-16 15:22:48 尺码:M 颜色: x1
F** 2019-01-19 23:22:15 尺码:L 颜色: x1
谜** 2018-12-03 00:57:22 尺码:M 颜色: x1
T** 2018-11-07 19:46:29 尺码:M 颜色: x1
斯** 2018-10-14 21:00:44 尺码:M 颜色: x1
f** 2018-08-23 22:42:45 尺码:M 颜色: x1
阿** 2018-08-07 23:58:22 尺码:S 颜色: x1
g** 2018-07-26 12:26:44 尺码:L 颜色: x1
大** 2018-07-11 16:44:07 尺码:S 颜色: x1
威** 2018-07-10 16:13:30 尺码:M 颜色: x1
越** 2018-07-10 03:38:39 尺码:S 颜色: x1
z** 2018-07-08 00:33:17 尺码:S 颜色: x1
孙** 2018-07-05 10:10:24 尺码:M 颜色: x1
m** 2018-06-09 10:37:22 尺码:XL 颜色: x1
z** 2018-06-07 13:55:08 尺码:M 颜色: x1
田** 2018-06-02 23:47:28 尺码:XL 颜色: x1
H** 2018-05-25 01:31:50 尺码:S 颜色: x1
小** 2018-05-23 23:58:33 尺码:L 颜色: x1
孙** 2018-05-13 20:41:59 尺码:L 颜色: x1
好** 2018-04-29 17:23:38 尺码:S 颜色: x1
牛** 2018-04-12 23:25:29 尺码:XL 颜色: x1
q** 2018-04-04 18:56:14 尺码:S 颜色: x1
¥129.00 ¥299.00
  • 3天内发货
  • 限购3件