JOESPIRIT春夏 复古水洗 破洞 个性设计男式牛仔裤K16

商品详情

——   购买须知   ——

1.该商品将在下单后1-3天左右发货,周末不发货向后顺延;

2.该商品每个帐号限购10件;

——   售后说明   ——

该商品支持国内各大论坛鉴定,如假白送;该商品非质量问题(溢胶、线头等属做工问题,不属于质量问题)不予退货处理;如遇质量问题,可点击左下方对话按钮联系get客服进行退货操作;收到物品的7天内,在不影响二次销售的前提下,且库存允许,可联系get客服进行换货处理,换货来回运费由买家承担。


——   客服说明   ——

客服上线时间:工作日9:30-18:30在线,同时回复的人数较多的时候不一定能及时回复还请耐心等待,感谢大家对Get的支持!


  ——   商品详情   ——

水洗效果是这次的重点. 微弹面料. 增加了舒适度和更多适用人群. 
买家 成交时间 尺码与颜色 数量
J** 2019-03-15 21:39:14 尺码:34 颜色:纯黑 x1
བ** 2019-03-14 07:54:31 尺码:36 颜色:纯黑 x1
J** 2019-03-02 22:29:39 尺码:30 颜色:复古蓝 x1
ᴄ** 2019-02-15 15:23:02 尺码:34 颜色:纯黑 x1
韩** 2019-01-30 09:37:53 尺码:32 颜色:纯黑 x1
j** 2019-01-22 22:20:49 尺码:32 颜色:复古蓝 x1
y** 2019-01-21 21:59:07 尺码:30 颜色:复古蓝 x1
.** 2018-12-12 09:52:02 尺码:32 颜色:纯黑 x1
大** 2018-11-24 17:14:40 尺码:30 颜色:复古蓝 x1
2** 2018-11-23 15:21:55 尺码:34 颜色:复古蓝 x1
丽** 2018-11-18 22:18:56 尺码:32 颜色:复古蓝 x1
w** 2018-11-17 22:22:53 尺码:32 颜色:纯黑 x1
2** 2018-11-17 11:06:54 尺码:32 颜色:复古蓝 x1
曲** 2018-11-12 03:12:57 尺码:32 颜色:纯黑 x1
神** 2018-11-11 01:23:29 尺码:32 颜色:纯黑 x1
「** 2018-11-10 23:59:25 尺码:32 颜色:纯黑 x1
神** 2018-11-05 22:51:20 尺码:30 颜色:复古蓝 x1
P** 2018-11-02 16:26:50 尺码:36 颜色:纯黑 x1
F** 2018-11-02 12:08:37 尺码:32 颜色:纯黑 x1
张** 2018-11-02 10:17:10 尺码:36 颜色:纯黑 x1
F** 2018-10-31 14:53:12 尺码:32 颜色:纯黑 x1
X** 2018-09-10 10:54:57 尺码:32 颜色:纯黑 x1
尕** 2018-09-05 19:50:02 尺码:32 颜色:纯黑 x1
柳** 2018-09-04 16:12:41 尺码:32 颜色:纯黑 x1
l** 2018-08-25 23:48:26 尺码:32 颜色:纯黑 x1
钟** 2018-08-24 03:49:38 尺码:32 颜色:纯黑 x1
5** 2018-08-09 09:27:33 尺码:32 颜色:纯黑 x1
A** 2018-07-28 19:33:55 尺码:32 颜色:纯黑 x1
J** 2018-07-08 11:56:31 尺码:32 颜色:纯黑 x1
1** 2018-06-18 10:53:26 尺码:30 颜色:纯黑 x1
w** 2018-06-17 21:09:27 尺码:36 颜色:纯黑 x1
T** 2018-06-14 13:59:00 尺码:32 颜色:纯黑 x1
後** 2018-06-12 21:03:54 尺码:34 颜色:纯黑 x1
完** 2018-06-12 10:39:08 尺码:34 颜色:纯黑 x1
说** 2018-06-12 02:34:48 尺码:32 颜色:纯黑 x1
●** 2018-06-10 22:58:59 尺码:32 颜色:纯黑 x1
g** 2018-06-06 21:31:48 尺码:36 颜色:纯黑 x1
刘** 2018-06-06 19:13:13 尺码:30 颜色:纯黑 x1
云** 2018-06-06 01:09:26 尺码:32 颜色:复古蓝 x1
D** 2018-06-04 00:11:10 尺码:32 颜色:纯黑 x1
g** 2018-06-01 13:53:12 尺码:34 颜色:纯黑 x1
森** 2018-05-29 08:33:22 尺码:30 颜色:纯黑 x1
D** 2018-05-23 19:27:49 尺码:32 颜色:纯黑 x1
D** 2018-05-23 13:04:58 尺码:30 颜色:纯黑 x1
、** 2018-05-21 17:43:44 尺码:32 颜色:纯黑 x1
孤** 2018-05-18 13:39:59 尺码:30 颜色:纯黑 x1
小** 2018-05-17 22:29:37 尺码:34 颜色:纯黑 x1
r** 2018-05-15 07:23:05 尺码:32 颜色:复古蓝 x1
左** 2018-05-14 13:28:11 尺码:30 颜色:纯黑 x1
舒** 2018-05-12 13:50:10 尺码:34 颜色:纯黑 x1
¥350.00 ¥499.00
  • 3天内发货
  • 限购3件