DBRukia SR 4.0 全能球鞋去氧化剂水晶底 yeezy去黄边剂 DB-SR-02

商品详情

——   购买须知   ——

1.该商品将在3个工作日内发货,周末不发货向后顺延,超时发货则赔偿20元无门槛优惠券给买家;

2.该商品每个帐号限购10件;如发现多个订单为相同地址相同IP,或者相同收件人均视为一个ID处理。我司将有权拒绝发货超额部分,敬请谅解!


——   售后说明   ——

该商品支持国内各大论坛鉴定,如假白送;该商品非质量问题(溢胶、线头等属做工问题,不属于质量问题)不予退货处理;如遇质量问题,可点击左下方对话按钮联系get客服进行退货操作


——   客服说明   ——

如您有任何疑问,请随时联系在线客服。客服上线时间:工作日9:00-18:00在线,同时回复的人数较多的时候不一定能及时回复还请耐心等待,感谢大家对get的支持!


  ——   商品详情   ——买家 成交时间 尺码与颜色 数量
H** 2019-11-11 22:15:09 尺码:均码 颜色:图片色 x1
I** 2019-11-11 19:03:42 尺码:均码 颜色:图片色 x1
梁** 2019-11-11 00:05:04 尺码:均码 颜色:图片色 x1
n** 2019-11-10 12:15:13 尺码:均码 颜色:图片色 x1
在** 2019-11-10 10:09:24 尺码:均码 颜色:图片色 x1
d** 2019-10-20 21:49:11 尺码:均码 颜色:图片色 x1
呵** 2019-10-12 18:11:19 尺码:均码 颜色:图片色 x1
夜** 2019-10-08 22:10:10 尺码:均码 颜色:图片色 x1
P** 2019-10-06 22:53:25 尺码:均码 颜色:图片色 x1
A** 2019-09-30 19:08:33 尺码:均码 颜色:图片色 x1
m** 2019-09-18 08:37:54 尺码:均码 颜色:图片色 x1
章** 2019-08-27 15:57:51 尺码:均码 颜色:图片色 x1
☁** 2019-08-17 21:22:06 尺码:均码 颜色:图片色 x1
S** 2019-08-17 17:06:21 尺码:均码 颜色:图片色 x1
b** 2019-08-01 01:05:59 尺码:均码 颜色:图片色 x1
高** 2019-07-18 19:48:18 尺码:均码 颜色:图片色 x1
周** 2019-07-11 11:21:40 尺码:均码 颜色:图片色 x1
红** 2019-07-09 09:21:51 尺码:均码 颜色:图片色 x1
9** 2019-07-01 20:08:54 尺码:均码 颜色:图片色 x1
莲** 2019-06-23 16:41:10 尺码:均码 颜色:图片色 x1
小** 2019-06-19 23:17:12 尺码:均码 颜色:图片色 x1
初** 2019-06-18 21:31:21 尺码:均码 颜色:图片色 x1
_** 2019-06-18 15:55:05 尺码:均码 颜色:图片色 x1
凡** 2019-06-18 12:54:38 尺码:均码 颜色:图片色 x1
岩** 2019-06-18 06:10:37 尺码:均码 颜色:图片色 x1
t** 2019-06-17 18:38:53 尺码:均码 颜色:图片色 x1
天** 2019-06-16 22:37:17 尺码:均码 颜色:图片色 x1
Y** 2019-06-16 18:14:42 尺码:均码 颜色:图片色 x1
g** 2019-06-16 13:31:59 尺码:均码 颜色:图片色 x1
o** 2019-06-16 11:38:32 尺码:均码 颜色:图片色 x1
妹** 2019-06-14 12:29:39 尺码:均码 颜色:图片色 x1
S** 2019-05-29 14:19:14 尺码:均码 颜色:图片色 x1
布** 2019-05-09 13:10:14 尺码:均码 颜色:图片色 x1
川** 2019-05-02 15:38:47 尺码:均码 颜色:图片色 x1
罗** 2019-04-27 16:47:51 尺码:均码 颜色:图片色 x1
王** 2019-04-12 23:40:11 尺码:均码 颜色:图片色 x1
檬** 2019-04-10 12:18:07 尺码:均码 颜色:图片色 x1
大** 2019-04-07 19:37:05 尺码:均码 颜色:图片色 x1
y** 2019-03-31 15:16:08 尺码:均码 颜色:图片色 x1
不** 2019-03-25 20:23:35 尺码:均码 颜色:图片色 x1
不** 2019-03-25 20:14:39 尺码:均码 颜色:图片色 x1
贺** 2019-03-23 23:10:46 尺码:均码 颜色:图片色 x1
小** 2019-03-21 16:21:24 尺码:均码 颜色:图片色 x1
¿** 2019-03-21 13:43:59 尺码:均码 颜色:图片色 x1
N** 2019-03-19 13:48:51 尺码:均码 颜色:图片色 x1
o** 2019-03-16 11:52:20 尺码:均码 颜色:图片色 x1
大** 2019-03-12 22:33:23 尺码:均码 颜色:图片色 x1
辣** 2019-03-11 22:23:11 尺码:均码 颜色:图片色 x1
心** 2019-03-08 08:20:02 尺码:均码 颜色:图片色 x1
李** 2019-03-05 18:39:25 尺码:均码 颜色:图片色 x1
¥79.00 ¥129.00
  • 3天内发货
  • 限购3件